Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

”Nedbrytbar plats var aldrig lösningen”

Allt material som lämnas i naturen är förlorade resurser. Därför ska vi omhänderta det som produceras på bästa sätt. En plast kan återvinnas sju gånger innan den är uttjänt, vilket är betydligt mer resurssnålt än att ta det stora kretsloppet via bionedbrytning och tillbaks till biobaserade plaster.

Publicerad: 21 november 2016, 09:25

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Att ökad användning av nedbrytbara plaster kan skapa problem för materialåtervinningen av plast är det, enligt debattörerna, flera som anser.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

MiljöÅtervinningPlast

REPLIK Åke Rosén, ansvarig för R&D på Gaia, ett företag som säljer en nedbrytbar och komposterbar plast, har skrivit en replik på vår debattartikel ”Nedbrytbar plast är fel väg för miljön”.  Han anser att vi har fel när vi hävdar att nedbrytbar plast är fel väg att gå för att rädda miljön.

Vi har förstås ett bredare perspektiv i denna fråga än vad ett enskilt företag som Gaia har. Vårt mål är att samhället ska bli mer resurseffektivt och mindre miljöbelastande. IKEMs medlemsföretag bidrar genom utvecklingen av nya innovativa material som baseras i ökad grad på biobaserade och förnyelsebara råvaror. Tillsammans med FTI tar de och övriga näringslivet i Sverige sitt producentansvar genom att bidra till ökad hållbarhet genom insamling och materialåtervinning av förpackningarna.

De argument som vi framför stöds av bland annat FNs miljöforskare, de europeiska plaståtervinnarna och branschorganisationen för bioplaster. FNs miljöforskare har varnat för att nedbrytbar plast är en dålig lösning på nedskräpningsproblemet. Istället anser FN-forskarna att förbättrad insamling och avfallshantering är mest prioriterat.

Även den europeiska branschorganisationen för bioplaster, European Bioplastics, påpekar att plaster som är biologiskt nedbrytbara enligt fastställda standarder varken är eller aldrig har varit avsedda som en lösning på marin nedskräpning. Organisationen har även tagit fram riktlinjer för hur man ska kommunicera kring bioplaster för att informationen inte ska vara vilseledande.

Att klumpa ihop biobaserade och bionedbrytbara plaster är att förvirra begreppen. Biobaserad plast framställs av bioråvara. Det är i stort sett alltid positivt. Även bionedbrytbara plaster har sina särskilda användningsområden där de gör stor nytta, som i odlingsfilm och avfallspåsar för matavfall som ska bli biogas. Men det är viktigt att veta hur de ska användas för att göra nytta istället för skada.

Att en ökad användning av nedbrytbara plaster kan skapa problem för materialåtervinningen av plast är det flera som anser, bland annat företagen som återvinner plast i Europa. Produkterna som är certifierade som biologiskt nedbrytbara är utformade för att återvinnas genom biologisk behandling. Mekanisk återvinning som vi idag använder för att återvinna förpackningarna är inte den mest lämpliga metoden för dessa material enligt branschen själva. Men det finns också biobaserade plaster, som bio-PE och bio-PET, som kan återvinnas i existerande system eftersom det inte är någon skillnad på egenskaperna.

Trots det som ovan sagts så innebär alltid material som lämnas i naturen förlorade resurser. Därför ska vi se till att det som vi producerar inte hamnar ute i miljön utan att vi kan omhänderta dem på bästa sätt. En plast kan materialåtervinnas sju gånger innan den är uttjänt. Och det är betydligt mer resurssnålt att materialåtervinna än att ta det stora kretsloppet via bionedbrytning och tillbaks till biobaserade plaster.

Om vi ska uppnå EU:s miljöhandlingsprogram och använda så lite av jordens resurser som möjligt är det viktigt att satsa på ökad återvinning och på material och produkter som kan materialåtervinnas många gånger. Liksom att nedskräpning är oacceptabelt.

Kent Carlsson, vd Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Magnus Huss, förbundsdirektör IKEM - Innovations- och kemiindustrierna

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

MiljöÅtervinningPlast

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev