Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Naturvårdsverket vill ha ett giftfritt kretslopp

Naturvårdsverket vill självklart inte förstöra miljön. Vi vill däremot säkra långsiktigt hållbara kretslopp och det förslag vi lagt om återföring av fosfor bidrar till detta, replikerar Linda Gårdstam.

Publicerad: 13 september 2013, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

AvfallBiogas

Organisationerna Svenskt Vatten, LRF, Avfall Sverige och Energigas Sverige har i en artikel i Dagens Samhälle den 5 september skrivit om Naturvårdsverkets nya förslag till författning som ingår i vår redovisning till regeringen om hållbar återföring av fosfor. Här är våra svar på några olika saker som togs upp i artikeln.

Återföring av fosfor – men giftfritt. Gränsvärdena är strängare än tidigare – men det finns skäl för det. I regeringens uppdrag var det tydligt att vi skulle ta vår utgångspunkt i miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Alltså, återföring av fosfor med minskade halter av oönskade ämnen i marken. Man kan även i framtiden sprida till exempel biogödsel – men strängare gränsvärden leder till att gödsel, med dagens kvalitet, kan spridas mer sällan och till priset av längre transporter. Vi är väl medvetna att förslaget får konsekvenser av denna typ och tar upp dem, om än översiktligt, i vår konsekvensanalys.

Ett stegvis införande ger tid för nya förebyggande åtgärder. Gränsvärdena, ska enligt förslaget, införas stegvis till år 2015, 2023 och 2030. Vi föreslår att verksamhetsutövarna vid avloppsreningsverk och anläggningar för biogödsel samt kompost ska ta fram planer för förebyggande åtgärder. Om dessa åtgärder genomförs kommer verksamheterna att till en del anpassas till de strängare gränsvärdena. Men vi är helt övertygade om att det även behövs åtgärder i andra delar av samhället för att långsiktigt öka återföringen av fosfor. Det krävs åtgärder av såväl verksamhetsutövare som myndigheter.  Vi tror att strängare gränsvärden på sikt kommer att driva på en nödvändig utveckling.

Metallerhalter i slam, biogödsel och mat hänger ihop. De jämförelser med mat som finns i artikeln känner vi inte igen oss i. När vi jämför EU:s gränsvärden för kadmium i livsmedel med gränsvärdena i vårt förslag – är de senare istället något högre än de för potatis, vete och ris (exemplen som fanns med i artikeln). Att begränsa tillförseln genom slam och biogödsel är ett sätt att arbeta med problemet med oönskade ämnen i maten – och det som rymdes i detta uppdrag från regeringen.

Naturvårdsverket vill självklart inte förstöra miljön. Vi vill däremot säkra långsiktigt hållbara kretslopp. Vi tror att det förslag vi lagt kan bidra till detta.

Linda Gårdstam, ansvarig handläggare Naturvårdsverket

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

AvfallBiogas

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev