onsdag22 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Nästa regering måste ta tag i Agenda 2030-arbetet

Det är av yttersta vikt att arbetet med Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen ges hög prioritet av nästa regering i den kommande mandatperioden. En parlamentarisk utredning bör tillsättas som får i uppdrag att utreda hur Sveriges implementering av Agenda 2030 ska gå̊ till samt hur målen i Agenda 2030 ska anpassas till svenska förutsättningar.

Publicerad: 10 oktober 2018, 03:20

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Hållbarhetsarbetet är viktigt för att vi ska kunna lösa klimatkrisen, skriver debattörerna. Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

Agenda 2030Klimat

Ska Sverige kunna nå de globala hållbarhetsmålen krävs att arbetet får en rejäl energiinjektion av den tillträdande regeringen. Gröna Städers Hållbarhetskommission genomförde från hösten 2017 till våren 2018 en ingående granskning av hur Sveriges genomförande av Agenda 2030 går. Granskningen visade att dagens styrning, trots goda ambitioner, har brister som medför att genomförandet riskerar att bli ineffektivt, men dessa brister går att åtgärda.

Hållbarhetskommissionen presenterade flera konkreta förslag som vi anser behöver genomföras under den kommande mandatperioden. Den visade att styrningen av hållbarhetsarbetet i Sverige är långt ifrån optimalt organiserat idag. Även om det finns ett värde i att så långt möjligt följa befintliga processer och väva in arbetet i befintlig organisationsstruktur finns en risk att sektorsintressen prioriteras framför Agendans mer långsiktiga mål. Utan en övergripande och sammanhållen mål- och uppföljningsstruktur försvåras dessa prioriteringar och omställningsarbetet riskerar att bli ineffektivt.

Gröna Städer vill därför att en ny regering tar till sig följande fem förslag i sitt arbete med att nå Agenda 2030:

■ ta fler steg i att utveckla regeringens budgetprocess mot tvärsektoriella och integrerade analyser och att budgetens mål tydligare kopplas ihop med målen i Agenda 2030.
■ ge Agenda 2030 en tydligare parlamentarisk förankring genom att inrätta en parlamentarisk utredning med uppgift att utreda hur Sveriges implementering av Agenda 2030 ska gå till.
■ ta ansvar för att städerna och landsbygden utvecklas i samklang med sin omgivning.  Ett sätt att hantera dessa samband kan vara att ta fram en nationell urbanpolitik.
■ genomför en översyn av de transportpolitiska målen i syfte att skapa en tydligare koppling till Agenda 2030. 
■ skapa en uppföljningsmodell som påminner om OECD:s ”uppföljningsros” för Sveriges hållbarhetsarbete, i syfte att tydliggöra hur omställningsarbetet går. En modell som även kan användas av kommuner och landsting.

2030 är bara tre mandatperioder bort. Sverige är redan sent ute i sin implementering jämfört med många av våra grannländer. Hållbarhetsarbetet är viktigt för att vi ska kunna lösa klimatkrisen och skapa ett gott samhälle utan extrem fattigdom, med mindre ojämlikhet och präglat av fred och rättvisa. Låt därför den kommande mandatperioden bli ett startskott för ett intensifierat arbete med att förverkliga Agenda 2030.

Björn Östlund, ordförande Gröna Städer

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Agenda 2030Klimat

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev