måndag27 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

”Moderna städer måste klara blötare klimat”

En femtedel av kommunerna arbetar inte med klimatanpassning, trots att klimatförändringarna redan knackar på dörren. Nu måste vi snabbt agera - framtidens städer måste klara blötare och varmare klimat.

Publicerad: 12 juni 2015, 08:09

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Bristande klimatanpassning får inte skickas vidare till kommande generationer, skriver Lorentz Tovatt, Grön Ungdom, m fl. Foto: Grön Ungdom


Ämnen i artikeln:

MiljöpartietKlimatBostadsbyggandeMiljö

Enligt en nyligen utgiven rapport från Svenska miljöinstitutet är det en hel femtedel av Sveriges kommuner som inte arbetar med klimatanpassning.

Detta trots att 96 procent tror att kommunerna i framtiden kommer att påverkas av klimatförändringar. Redan i dag drabbas Sverige av skador där klimatanpassningar skulle kunnat vara en förebyggande åtgärd.

Under 2014 uppskattades de naturrelaterade skadorna kosta 1,6 miljarder. Förra sommaren fick vi två tydliga markeringar om att klimatförändringarna redan är här, den stora skogsbranden och de omfattande översvämningarna. I framtiden kommer avloppssystem behöva byggas om på grund av ökad nederbörd, försvarsmakten kommer behöva utveckla kompetens för att hantera extremt väder och vår infrastruktur kommer behöva anpassas för översvämningar.

Det är viktigt att vi ställer krav på klimatanpassningar eftersom vi med stor sannolikhet kommer att drabbas ännu hårdare av klimatförändringar i framtiden. Det är inte bara en fråga om miljöskador - utan innebär också enorma samhällskostnader.

Konsekvenserna av en bristande klimatanpassning i dag, får inte skickas vidare till kommande generationer.

LÄS MER: Nu satsar vi på hållbar byggpolitik. 

Vi behöver en politisk förankring och åtgärder för att driva arbetet om klimatanpassning framåt. Vi behöver ställa högre krav på energieffektiva och förnyelsebara lösningar när det byggs nya lokaler och bostäder, och samtidigt anpassa nybyggen efter ett varmare klimat.

Att satsa på att upprusta och klimatanpassa redan byggda bostäder skapar både möjlighet till nya jobb och lägger grund för ett mer hållbart samhälle. Här har regeringen redan avsatt statliga medel, men mer kan göras. Exempelvis bör man se över hur ROT-avdraget kan användas för att få en mer klimatstyrande effekt.

Avgörande är hur vi bygger våra städer i framtiden. För det första måste städer byggas på ett sätt som gör det möjligt att ta emot en större del dagvatten. Vi vet, bland annat genom de prognoser som tas fram av SMHI, att Sverige kommer bli ett blötare land i framtiden och att havsnivån dessutom kommer att stiga. Detta måste moderna städer kunna hantera.

För det andra måste städer huvudsakligen planeras för en kapacitetsstark och säker kollektivtrafik. Här är spårlösningar att föredra och städer måste också byggas tätt för att möjliggöra ett ordentligt kundunderlag för kollektivtrafiken.

Klimatförändringarna väntar inte på att våra samhällen ska anpassas, de knackar redan på dörren. Därför måste vi snabbt agera. Först och främst måste vi minska de utsläpp vi orsakar, men vi måste också göra oss beredda på ett varmare klimat. Ansvaret ligger på alla nivåer; kommun, landsting och riksdag.

Lorentz Tovatt, språkrör Grön Ungdom

Pauline Fahlström, styrelseledamot Grön Ungdom i Stockholmsregionen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev