Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Moderaterna kan ta täten i kommunernas klimatarbete

Miljö- och klimatproblem hör till vår tids största utmaningar. Utvecklingen ställer höga krav på såväl globalt samarbete som lokalt ansvarstagande. I Sverige har vi kunskaper och miljömedvetenhet som ger oss goda möjligheter att ställa om till ett långsiktigt hållbart samhälle.

Publicerad: 15 mars 2013, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Klimat

Det internationella samarbetet är centralt i miljö- och klimatfrågor då dessa utmaningar är globala. Sverige är ett litet land och vi har relativt små utsläpp, men vi har en desto större roll vid internationella förhandlingar och samarbeten. Sverige är och ska förbli ett föregångsland i klimatfrågan. Det är många länder som studerar oss för att se hur vi har klarat ekonomiska kriser och samtidigt minskat våra utsläpp.

Samtidigt kan och ska vi inte bortse från det ansvar vi har för att skapa bra och klimatsmarta lösningar även på lokal nivå. Utmaningarna är globala, men arbetet med miljö- och klimatförbättrande åtgärder är också lokala.

Nya Moderaternas arbetsgrupp för klimat och hållbarhet har bland annat haft i uppdrag att ta fram förslag på hur vi kan utveckla politiken inom detta område. På det lokala planet finns det många åtgärder där moderatledda kommuner och landsting kan vara drivande och föregå med gott exempel.

Vi vill därför lyfta fram fem förslag från arbetsgruppen för klimat och hållbarhet, där moderata kommuner och landsting har goda möjligheter att ta ett ännu större ansvar:

• Åtgärder för ett energismartare samhälle. Genom energieffektivisering i det egna fastighetsbeståndet och med tydliga krav på energianvändning vid nyproduktion av bostäder kan kommunerna reducera sin klimatpåverkan.

• Lokalt ansvar för biologisk mångfald, minskad kemikalieanvändning och minskade miljöstörande utsläpp. Då kemikalier hanteras på fel sätt eller kommer ut i naturen kan det innebära skador på ekosystem som är svåra att reparera. Det lokala arbetet med att minska utsläpp behöver därför prioriteras högre. Detsamma gäller behovet av att hänsyn tas till den biologiska mångfalden vid lokal samhällsplanering.

• Miljövänlig kollektivtrafik och lokala transporter. Landsting och kommuner har ett stort ansvar att se till att det finns hållbara lösningar för transporter och kollektivtrafik. Genom att ställa höga miljökrav på den egna flottan och de fordon som upphandlas kan en större marknad skapas för bland annat biogasstationer och el-laddning av fordon.

• Klimatsmarta upphandlingar. Vi vill se att alla moderata kommuner och landsting har ett tydligt miljö- och klimatperspektiv i sina offentliga upphandlingar. Exempelvis kan det tas fram tydliga upphandlings- och inköpspolicys som tar hänsyn till möjlighet att ställa miljökrav där hela kedjan utifrån ett livs-cykelperspektiv där produktion och återvinning vägs in.

• Minska matsvinnet. En tredje del av all mat som produceras slängs. Det är slöseri med både resurser och livsmedel. Kommunerna har mycket att vinna på att se över hur man i sina verksamheter kan effektivisera arbetet för att mindre mat slängs.

Vi vill att det ska vara lätt att vara miljösmart – på alla nivåer. Vi är övertygade om att lokal och regional tillväxt och nya jobb kan gå hand i hand med hållbara och klimatsmarta lösningar. Med dessa utgångspunkter fortsätter vi förnyelsen av nya Moderaterna för att möta väljarna i valet 2014 med en offensiv miljö- och klimatpolitik.

Åsa Coenraads, riksdagsledamot (M) i miljö- och jordbruksutskottet, ordförande i Moderaternas arbetsgrupp Föregångsland för klimat och hållbarhet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Klimat

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev