torsdag1 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Miljözoner begränsar människors resande

Transportstyrelsen föreslår att även personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar ska inkluderas i kommunala miljözoner. Ett steg i helt fel riktning. Reglerna kommer ytterst att innebära begränsningar för vanliga människors mobilitet och särskilt besöksnäringen.

Publicerad: 7 december 2016, 10:41

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Kommunala miljözoner riskerar att bli ett byråkratiskt monster.


Ämnen i artikeln:

MiljöKollektivtrafikMiljöbilarTransporter

Det har uppstått en stor klyfta mellan vanliga människor och många politiker och planerare i Sverige. Aldrig har det sålts så mycket bilar och nya grupper får tillgång till denna frihetsmaskin. Kvinnor ökar sitt bilinnehav mycket snabbare än männen i dagsläget. Detta är dock inget som planeringen av infrastruktur verkar ta hänsyn till. Tvärtom tycks man göra allt för att hindra människors fria resande.

Många exempel på detta finns och det senaste kommer nu från regeringens uppdrag till Transportstyrelsen. Redan idag kan trafik med tunga fordon som inte uppfyller särskilda utsläppskrav begränsas i miljözoner. Men nu har Transportstyrelsen på regeringens uppdrag utrett hur personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar ska kunna inkluderas i dessa bestämmelser. Detta innebär i praktiken att många äldre bilar skulle kunna förbjudas i städerna. Besöksnäringen kommer att drabbas hårt när utländska bilister sannolikt helt avstår besök för att slippa sätta sig in i lokala svenska miljöregler.

I sammanhanget kan det inte nog understrykas hur viktiga de framsteg som gjorts och som hela tiden görs på miljöområdet i transportsektorn är. Tack vare innovationer och ny teknik som katalysatorn. Katalysatorn har eliminerat 90 procent av de hälsofarliga utsläppen under de senaste decennierna.

När det gäller klimatutsläppen fungerar endast en minskad bränsleförbrukning eller nya bränslen. Med effektivare motorer, lättare fordon, minskat rull- och luftmotstånd har vi halverat bränsleförbrukning jämfört med tidigare decennium. Ytterligare framsteg är på väg. Helt eller delvis eldrivna fordon är under snabb utveckling. Denna utveckling har nu tagit fart på allvar.

De svenska erfarenheterna av bland annat katalysatortekniken visar att introduktion och acceptans för ny smart miljöteknik kan få långt större global miljöeffekt än regleringar, begränsningar och svensk skattepolitik. Här måste enskilda bilister, politiker och industrin ta ett gemensamt ansvar för att framstegen fortsätter.

Att som Transportstyrelsen nu föreslår ge kommuner möjlighet att definiera miljözoner är ett steg i helt fel riktning. Miljö- och klimatpolitiken måste istället sikta på globala lösningar. Bilens framgångssaga beror till stor del på att den kan användas överallt. Att 8 av 10 resor idag sker med bil talar sitt tydliga språk. Olika regler mellan olika kommuner kommer ytterst att innebära begränsningar för vanliga människors mobilitet och särskilt besöksnäringen. Kommunala miljözoner riskerar dessutom att bli ett byråkratiskt monster.

Dessutom kommer de som inte har råd att köpa de senaste mest utvecklade bilarna att drabbas hårdare. Städerna riskerar att bli gated communities för de som har råd att bo där och köpa dyra fordon. Detta kommer att drabba städerna, inte minst dess företag och handel som är beroende av att kunderna kan nå dem. Framtiden kommer att ställa större krav på ökad mobilitet. Då behövs alla trafikslag.

En smartare diskussion om hur vi kan utveckla framtidens städer bör utgå ifrån hur människors behov av individuell mobilitet kan kombineras med minimal miljöpåverkan och effektivare utnyttjande av det offentliga rummet. Hur kan fler transporter ske med autonom teknik? Hur kan smartare parkeringslösningar åstadkommas? Vad kan göras för effektivare trafikflöden? Den typen av frågeställningar borde myndigheter fokusera på istället för att motarbeta människors mobilitet. Klyftan mellan vanliga människor och många politiker och planerare i Sverige måste överbryggas.

Anders Ydstedt, ordförande Expertrådet, Kungliga Automobil Klubben (KAK)

Paul G Höglund, expertrådet, Kungliga Automobil Klubben (KAK)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev