Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Miljötillstånd ska handläggas fortare

Det är dags att förbättra delar av miljölagstiftningen. Därför genomför jag en översyn för att se hur handläggningstiderna för miljötillstånd kan snabbas upp.

Publicerad: 13 februari 2012, 11:08

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Frågorna om rättslig prövning i miljöprocesser är i år högaktuell, 20 år efter världskonferensen i Rio de Janeiro 1992. Principerna från Rio, som arbetades in i den så kallade Århuskonventionen, betonar att en god miljö förutsätter att människor får tillgång till information, har möjlighet att medverka i beslut som rör miljön – och att de har rätt till rättslig prövning.

Att de här rättigheterna får genomslag är viktiga faktorer för att säkerställa skyddet av miljön. Men det är också viktigt att själva prövningen är så koncis, effektiv och tydlig som möjligt. Den reform som genomfördes i Sverige den 1 maj förra året med att inrätta nya mark- och miljödomstolar, innebar ytterligare steg mot en mer sammanhållen och effektiv organisation för prövning av miljöfrågor. De står som garanter för att det sker en rättvis och effektiv prövning av miljömål, vilket bidrar till att syftet med principerna från Rio uppnås.

Det pågår redan en omfattande översyn av miljöbalkens bestämmelser om miljökonsekvensbeskrivningar. Detta för att få en tydligare lagstiftning som på ett bättre sätt tillgodoser att enskildas, myndigheters, och verksamhetsutövares resurser används där de gör störst miljönytta.

Jag genomför även en översyn för att se över hur handläggningstiderna för miljötillstånd kan effektiviseras och snabbas upp. Det är inte vettigt att det ska skilja upp till två år i handläggningstid för liknande ärenden i olika delar av landet. Likaså måste den part som ansöker kunna följa ärendets gång, oavsett i vilken instans det befinner sig. Miljödepartementet skickar ut en promemoria på remiss inom kort. Jag ser fram emot att samarbeta kring dessa förslag med alla centrala aktörer som arbetar med miljörätt och miljötillståndsgivning i Sverige, såväl i offentlig som privat sektor.

Lena Ek, Ordförande Södra skogsägarna fd miljöminister(C)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev