söndag26 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Mer mod krävs i jämställdhetsarbetet

Regeringen och SKL har presenterat en överenskommelse i syfte att stärka arbetet kring jämställdhet med inriktning mot män. Ett vällovligt beslut i syfte att få fler män att ta sitt ansvar för ett jämställt samhälle. TCO är emellertid övertygad om att det krävs mer än en blygsam ekonomisk satsning för att uppnå verklig förändring, skriver teamchefen Thomas af Bjur.

Publicerad: 30 oktober 2015, 13:47

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Vi behöver fler, inte färre, verktyg för att forma ett jämställt Sverige, skriver TCO.


Ämnen i artikeln:

JämlikhetJämställdhetArbetsmarknadRutFeminism

REPLIK. Regeringens aviserade satsning är vällovlig, utan tvekan. Men om ålderdomliga strukturer ska brytas och invanda mönster förändras behöver fler reformer genomföras och ytterligare resurser avsättas. Tyvärr har regeringen Löfven under de senaste månaderna tagit steg i en annan riktning.

Ett exempel är beslutet att ta bort jämställdhetsbonusen trots att den är ett viktigt verktyg för att dela jämställt. TCO vill i stället se en förstärkt och utvecklad jämställdhetsbonus som även innefattar vård av sjukt barn.

Ett annat exempel är det sänkta taket för avdrag av rut-tjänster. En sänkning som främst har en negativ signaleffekt men som inte ska underskattas inom en bransch som skapat nya företag och arbetstillfällen inom kvinnodominerade branscher. Vi behöver fler, inte färre, verktyg för att forma ett jämställt Sverige.

Det är ett faktum att ökad jämställdhet i samhället är nära sammankopplat med arbetet för att skapa ett jämställt arbetsliv. I dag arbetar kvinnor och män i vårt land totalt sett lika många timmar i veckan men får olika ekonomisk ersättning – främst på grund av fördelningen av betalt respektive obetalt arbete. Arbeten som traditionellt utförs av kvinnor värderas lägre än arbeten som utförs av män.

Brister i organisation och resurser i förhållande till arbetsmängd orsakar stress och psykisk ohälsa på kvinnodominerade arbetsplatser. Otrygga och tidsbegränsade anställningar är dubbelt så vanliga bland kvinnor som män. Män tar ut en liten del av föräldraledigheten, är mer sällan än kvinnor hemma med sjuka barn och går sällan ner i arbetstid för att familjen ska få ihop livspusslet. Det är inte en acceptabel situation.

Under decennier har TCO argumenterat för att det krävs ett helhetsgrepp för att öka jämställdheten. Viktiga framsteg har gjorts. Särbeskattning, utbyggd barnomsorg och en generös föräldraförsäkring är exempel på reformer som förverkligats efter idogt arbete från den fackliga tjänstemannarörelsen.

Men vi vill mer. Det krävs fler reformer som stärker kvinnors möjlighet till karriär och ett hållbart familjeliv. Där en jämställd föräldraförsäkring bidrar till att männens andel av det obetalda arbetet ökar. Där kvinnodominerade yrkesgrupper får en lön som står i proportion till den utbildning, ansvar och krav som ställs i yrket. Där befogenheter och resurser på arbetsplatsen motsvarar den belastning som yrket innebär. För att detta ska bli mer än vackra ord är männens roll och deltagande av yttersta vikt.

I dag är kvinnor överrepresenterade i jämställdhetsarbetet. Män är i hög utsträckning alltjämt frånvarande. Trots att bristen på jämställdhet kringskär både män och kvinnors möjligheter att forma sina liv. Traditionella könsmönster påverkar mäns livsvillkor negativt och begränsar deras livsval. Utmaningar som ställer krav på att vi ser till att fler män blir agenter för jämställdhet. Att fler män inser att det finns en omedelbar koppling mellan destruktiva normer kring hur en man förväntas vara och möjligheten att styra över sina egna livsval. Såväl på arbetsplatsen som i hemmet.

Det är därför oerhört viktigt att vi, med gemensamma krafter, ständigt arbetar för att bryta upp ålderdomliga normer, förändra seglivade strukturer och värna kvalitativa välfärdstjänster som centrala verktyg för att forma ett mer jämställt Sverige.

Regeringen behöver dock ha modet att ompröva beslut som inte bidrar till ökad jämställdhet. En förstärkt jämställdhetsbonus och en bibehållen nivå för rut-avdrag är därför två beslut som TCO skulle välkomna.  Vår ambition är glasklar. Kvinnor och män ska ha lika stora möjligheter och makt att forma sina liv.

Thomas af Bjur, teamchef TCO

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev