Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Malmö måste sluta finansiera miljöförstöringen

Malmö profilerar sig som en hållbar och klimatsmart stad nationellt och globalt. Samtidigt äger staden genom sina stiftelsefonder andelar i oetiska fossilbolag som förstör klimatet. Nu har det rödgröna styret möjlighet att ändra på det, och istället ta ställning för att Malmö inte ska stödja fossilindustrin med några ekonomiska medel som staden förvaltar.

Publicerad: 5 april 2016, 10:17

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

KlimatEnergipolitik

Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga. Vår framtid hänger på vår förmåga att bromsa uppvärmningen och ställa om till ett hållbart samhälle. Den mest akuta åtgärden för att vända utvecklingen är att divestera, det vill säga stoppa investeringar i utvinning av fossila bränslen.

För att det över huvud taget ska vara möjligt att nå klimatmålen måste mer än två tredjedelar av världens kända reserver av olja, kol och gas stanna kvar i marken. Malmö har satt som mål att vara 100 procent klimatneutralt och världsbäst på hållbar stadsutveckling 2020.

Menar Malmö allvar med att hejda klimatförändringarna kan staden inte samtidigt finansiera och investera i de företag som utvinner fossila bränslen.

I morgon onsdag ska Malmös kommunstyrelse besluta om de pengar staden förvaltar fortsatt ska få investeras i utvinning av olja, kol och gas. Det handlar dels om stadens egna medel, och dels om stiftelsefonder som kommunen fått i uppdrag att förvalta. Till skillnad från stiftelsefonderna så förvaltas Malmös egna medel redan i dag fossilfritt, men där saknas ett regelverk som säkerställer att det förblir så även i framtiden.

Frågan om divestering har legat på bordet sedan sommaren 2013. Förra våren beslutade kommunstyrelsen att inte divestera, detta med hänvisning till att det inte fanns några rimliga fossilfria alternativ och att det inte ansågs klargjort hur det skulle gagna den ekonomiska avkastningen på stiftelsefonderna.

Allt detta har dock ändrats nu. Malmö stads egen utredning bedömer att det i dag finns bra fossilfria alternativ som inte kostar mer. Tvärtom har fossilfria fonder visat sig ha bättre avkastning de senaste två åren. Den kortsiktiga ekonomiska haken för divestering har alltså försvunnit.

Att investera i fossila bränslen innebär istället en stor ekonomisk risk. Fossilbolagens aktievärden bygger på tanken att de framöver ska kunna fortsätta utvinna alla sina fossila reserver. När världens ledare i Paris 2015 definitivt tog ställning till att hejda klimatförändringarna och hålla temperaturökningen väl under två grader, innebar det samtidigt ett ställningstagande om att stora delar av de fossila reserverna måste ligga kvar orörda.

LÄS MER: Sälj kolet och oljan – rädda klimatet

Ekonomer har därför börjat tala om en koldioxidbubbla. Förr eller senare kommer det bli uppenbart att dessa företag är kraftigt övervärderade. I ett långsiktigt hållbart sparande bör därför fossilbolag uteslutas - om inte annat så av rent ekonomiska skäl.

Som exempel gjorde de stora oljebolagen BP och Shell förra året förluster på mellan 7 och 8 miljarder dollar vardera, samtidigt som konkurrenten ExxonMobil stämdes för att ha vilselett allmänhet, beslutsfattare och aktieägare vad gäller klimatproblemen. Genom stipendiefonderna äger Malmö stad aktier i alla dessa bolag. Det måste få ett slut.

Vad Malmö gör har betydelse. I de globala klimatförhandlingarna har städernas roll uppmärksammats allt mer. Städerna har stor påverkan på klimatet, och på många håll leder städerna utvecklingen mot en klimatneutral värld. I Sverige är Malmö en av de städer som har profilerat sig som hållbara och klimatsmarta. Genom en total divestering kan Malmö på allvar ta på sig ledartröjan i klimatfrågan och visa vägen för andra städer som ännu inte vågat ta steget.

Vi vill uppmana Malmös kommunstyrelse att slå fast kravet på en helt fossilfri förvaltning av såväl stiftelsefonder som Malmö stads egna placeringar senast 2018. Det är dags att skicka en tydlig signal om att Malmö inte tänker finansiera utvinning av fossila bränslen - varken i dag eller i framtiden. Det finns allt att vinna och inget att förlora.

Tomas Hedlund, språkrör Gröna Studenter Malmö

Hampus Andersson, ordförande S-Studenter Malmö

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

KlimatEnergipolitik

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev