onsdag27 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Lyssna inte på Kravs skräckpropaganda

Visst får Kravs vd förespråka det han säljer, nämligen Krav-märkta varor, men det är djupt problematiskt när han helt dömer ut det svenska jordbruket i övrigt.

Publicerad: 7 augusti 2014, 12:44

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

UpphandlingskriterierSkolmatEkologisk mat

REPLIK. Vi har kritiserat Naturskyddsföreningens svartmålning av det svenska jordbruket. Nu publiceras en mycket anmärkningsvärd debattartikel i Dagens Samhälle den 10 juli med vd:n för certifieringskonceptet  Krav, Lars Nellmer, i spetsen.

Artikeln är rena skräckpropagandan mot det dominerande miljövänliga svenska jordbruket, som bland annat beskylls för att vara ohållbart och bedrivas utan stor omsorg om människor, djur och miljö. Skattebetalarnas pengar ska inte läggas på mat som förorenar vår jord och våra vattendrag, påpekar Kravs vd. Budskapet är att eftersom skolbarn förtjänar ofarlig mat som inte ger bekämpningsmedelsrester i urinen måste de erbjudas Krav-certifierad mat.

Krav hette ursprungligen ”Kontrollföreningen för alternativ odling. Numera är Krav en ekonomisk förening med uppgift att tillvarata det ekologiska jordbrukets kommersiella intressen. De två viktigaste skillnaderna mellan det ekologiska jordbruket och andra odlingssystem är ekojordbrukets totala avståndstagande från all mineralgödsel och alla kemiska bekämpningsmedel.

Det är ett radikalt miljökoncept, förvisso, med för- och nackdelar. Vår poäng är att det dominerande svenska jordbruket, som tillämpar världens strängaste miljö- och djurskyddslagar, är ett rätt likvärdigt miljökoncept, fast med lite andra för- och nackdelar.

Det var genialt av Alternativ Odling att ta patent på begreppet ekologi och sedan marknadsföra detta begrepp, hämtat från vetenskapen, som liktydigt med naturenligt och miljövänligt.

Men naturligvis finns det inget renodlat ekologiskt jordbruk, allt jordbruk innebär stora ingrepp genom plöjning, harvning, ogräsbekämpning, gödsling osv. Ändå ingår det i ekojordbrukets propaganda att utmåla andra odlingssystem som ”oekologiska”, varmed man menar ”icke miljövänliga”.

Vi har respekt för hela det svenska jordbruket som vi anser producerar bra mat som alla kan äta och må bra av, både det dominerande miljövänliga och det ekologiska. Det ekologiska är ett radikalt miljökoncept vilket för med sig 30-40 % lägre skördar och 30-60 % högre pris.

Naturligtvis ska vd:n för Krav tro på och förespråka det han säljer, Krav-märkt mat. Det blir dock djupt problematiskt när han så kategoriskt dömer ut det svenska jordbruket i övrigt. Det är inte okej att skuldbelägga alla som väljer bra mat från Sveriges icke ekocertifierade bönder (cirka 95 %) för att inte bry sig om vår miljö eller sina barn. Det är ren demagogi som seriösa organisationer borde hålla sig för goda för att använda.

Det är inte heller okej att förespegla läsaren att det skulle finnas ovedersägliga ”fakta” som stödjer det ekologiska jordbrukets ideologi och Kravs affärsidé. En av våra bevekelsegrunder för att gå ut och kritisera Naturskyddsföreningen, Miljöpartiet, Krav och andra ekopropagandister är just att de är ute på farliga vägar när de ignorerar vetenskapliga resultat.

Det är till exempel generellt så att det ekologiska jordbruket läcker mera, inte mindre, närsalter till sjöar och vattendrag, vilket ställer Miljöpartiets utspel nyligen om att allt jordbruk runt kusterna borde vara ekologiskt i en minst sagt problematisk dager.

En miljö- och djuromsorgsinriktad kommun bör i sina upphandlingar kräva 100 % god miljö- och djuromsorg i nivå med svensk standard. Det finns en rad myndigheter som kan hjälpa till i det arbetet – Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, Jordbruksverket, med flera. Det är kanske dags att börja lyssna på dem i stället för på särintressen förklädda till allmänintresse.

Torbjörn Fagerström, professor i ekologi och tidigare prorektor för Sveriges Lantbruksuniversitet

Staffan Danielsson, riksdagsledamot (C)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev