Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Lyft fram de svenska klimatsuccéerna

Världens länder har samlats i Paris för klimattoppmöte där man ska ta fram planer för hur klimatförändringarna ska kunna stoppas. Målet är att få till stånd överenskommelser som gör att vi klarar 2-gradersmålet. Vad kan då Sverige bidra med? Mycket. Våra största klimatsuccéer till exempel - närmare bestämt fjärrvärme, elcertifikat och koldioxidskatt.

Publicerad: 7 december 2015, 10:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det är hög tid att prata fjärrvärme på klimattoppmötet i Paris.

Foto: Jann Lipka


Ämnen i artikeln:

FjärrvärmeEUAvfallKlimatEnergipolitik

Runt om i världen pågår en snabb urbanisering. 1,5 miljoner människor flyttar till städer - varje vecka. Det betyder att omkring 70 procent av världens befolkning lever i städer år 2050. Redan i dag står städerna för 70 procent av världens koldioxidutsläpp. Vad som görs för att få städerna så miljövänliga och hållbara som möjligt är alltså av avgörande betydelse för planetens framtid.

Men i vårt moderna samhälle använder vi mycket energi och har höga krav på komfort. Ingen vill vakna upp till en kall dusch, eller komma till ett nerkylt kontor. Samtidigt måste vi se till så att vi inte använder mer naturresurser än vad som är hållbart. Hur går den ekvationen ihop?

Ett sätt att klara klimatutmaningen är att, precis som Göteborg och hela Sverige gjort, satsa på utbyggd fjärrvärme. Helst med förnybara eller återvunna energikällor, vilket kan uppmuntras till exempel genom koldioxidskatt.

Göteborg är ett utmärkt exempel på hur man tar vara på energi och därmed resurser, genom att återvinna spillvärme i fjärrvärmenätet. Det är en av anledningarna till att Göteborg Energi tillsammans med Göteborgs Stad leder ett EU-projekt kallat Celsius. För att påskynda omställningen av Europas städer till fossilfria och resurssnåla samhällen har EU startat ett antal projekt under namnet Smart Cities. Celsius är ett sådant projekt och det syftar till att utveckla och sprida kunskap om fjärrvärme och fjärrkyla för att hjälpa andra städer i Europa.

Inom ramen för Celsius har också nya sätt att använda fjärrvärme blivit verklighet i Göteborg. Som första fartyg i linjetrafik har till exempel Stena Danica anslutits till fjärrvärmenätet, något som minskar koldioxidutsläppen i staden med 500 ton per år. Ett annat exempel är Gårdstensbostäder som använder fjärrvärme för att driva tvättmaskiner och torktumlare.

I Sverige är fjärrvärmen så välutbyggd att hälften av landet i dag värms med fjärrvärme, som görs till största delen av återvunnen och förnybar energi. Andelen fossila energikällor är i dag knappa sex procent och fortsätter att minska.

EU:s energiunionskommissionär Maroš Šefčovič är en av dem som framhåller Sverige som förebild när det kommer till energiomställning. Vi har nämligen den högsta andelen förnybar energi och den lägsta koldioxidintensiteten i hela Europa. Enligt Šefčovič finns det stor potential att sprida svensk teknik och erfarenhet på det här området till övriga Europa och resten av världen. Och där har han helt rätt.

Faktum är att forskning visar att EU skulle kunna nå klimatmålen på ett enklare och billigare sätt med hjälp av utbyggd fjärrvärme och fjärrkyla, än med andra alternativ. En av de främsta anledningarna är att fjärrvärme tar vara på energin eftersom den görs av sådant som annars skulle gå till spillo.

Ett exempel är all industriell spillvärme som finns i Europa, som om den utnyttjades i stället för att bara släppas ut i atmosfären, skulle kunna värma EU: s hela byggnadsbestånd.

Om det avfall som inte går till materialåtervinning, användes som bränsle i kraftvärmeverk skulle man slippa använda så mycket kol eller importerad naturgas i dessa länder. Man skulle också slippa de miljöfarliga soptippar som finns runt om i Europa. Dubbel miljövinst med andra ord. Med hjälp av fjärrvärme och fjärrkyla skulle man komma åt problemen med beroendet av importerade fossila bränslen, förbättra luftkvaliteten och minska koldioxidutsläppen.

Hög tid alltså, för våra svenska delegater att dela med sig av Göteborgs och hela Sveriges erfarenhet av hur vi lyckats genomföra en energiomställning med bibehållen tillväxt. Med koldioxidskatt, elcertifikat och med fjärrvärme.

Lotta Brändström, vd Göteborg Energi

Anders Östlund, ordförande Svensk Fjärrvärme

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev