lördag1 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Låt inte städproblemen förstöra avfallshanteringen

Bostadsbolagen måste få fortsätta välja hur insamlingen av avfall ska gå till. Dagens problem med avfallshanteringen löses bäst genom att högre krav ställs på producenterna, skriver cheferna för fem återvinningsföretag.

Publicerad: 4 april 2013, 07:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Avfall

Den svenska avfallshanteringen har i modern tid fungerat väl, även sett i ett internationellt perspektiv. Producentansvaret har uppnått och överträffat i stort sett alla återvinningsmål för tidningar och förpackningar.

För att öka servicen till de boende, och som ett komplement till återvinningsstationerna (ÅVS), har de privata återvinningsföretagen under de senaste 15 åren i samarbete med bostadsbolag byggt upp ett insamlingssystem för fastighetsnära insamling (FNI). Alla fastighetsägare har valfrihet att påverka hur just deras återvinningslösning och service ska se ut. I dag är mer än en miljon lägenheter anslutna till FNI och nöjdheten med systemet är hög. Vår ambition är att fortsätta utveckla denna marknad under tydliga roller och marknadsregler.

Avfallsutredningens ambition var att ta ett brett perspektiv på avfallsfrågan och föreslå förbättringar. Kärnfrågan har dock visat sig vara nedskräpning på ÅVS, något som alla parter är överens om kan förbättras. Minskad nedskräpning kan bara åstadkommas genom att tömma oftare, städa mer eller förändra medborgarnas beteende. Det kostar pengar och någon ska betala.

Huvudförslaget från utredningen är att kommunalisera och monopolisera allt avfall från hushållen. Producentansvaret ska emellertid bestå genom att producenterna ska betala. Det finns inget konkret förslag på hur schablonersättningen ska fungera i praktiken, vilket är den svagaste punkten i hela utredningen. Det riskerar att leda till kaos samtidigt som det inte finns något som visar att vare sig återvinningsgraden eller städningen blir bättre i kommunal regi. Utredaren har inte klargjort hur en monopolisering skall leda till en förbättring eller vilka krav som skall åläggas kommunerna. Lägg därtill att valfriheten för bostadsbolag och bostadsrättsföreningar försvinner. Förslaget slår således undan benen för såväl återvinningsentreprenörer som bostadsbolag på en i dag fungerande marknad, utan att några säkra miljövinster kan påräknas.

Kommunernas kompetens och intresse ligger inom tillsyn, renhållning och avfallsförbränning. Producentansvarsmarknaden handlar om service, återvinning och råvaruförädling, vilket branschens entreprenörer specialiserat sig på under lång tid. Att flytta ansvaret för denna insamlingsmarknad till kommunerna är ett steg bakåt för marknad och miljö och kommer att leda till en lägre innovationstakt och därmed en sämre resurshushållning.

Kommunernas roll och ansvar för övergripande samhällsplanering, tillsyn och information till medborgarna bör förstärkas, men inte rollen som aktör på marknaden. Genom tydliga roller och ett ökat samarbete mellan kommunerna, producenterna och återvinningsföretagen kan vi utveckla både insamlingen och materialåtervinningen.

Grunden i dagens fungerande system bör behållas. Därefter kan följande göras: Ställ högre krav på producenterna. Tydliggör roller och ansvar. Förbättra tillsynen och därmed efterlevnaden av lagar och regler. Värna den fria marknaden och valfriheten.

Avfall är i dag en resurs i form av en råvara på en kommersiell marknad. Återvinning är navet i ett mer resurseffektivt samhälle. Med en öppen och fri marknad tar vi vara på den innovationskraft som finns i små och stora företag runt om i landet. Det skapar nya arbetstillfällen samt lösningar på många problem som aldrig kan lösas genom monopolisering. Vår uppmaning är att tänka efter före och inte kasta ut barnet med badvattnet.

Lars-Gunnar Almryd, vd IL Recycling AB

Johan Berggren, vd Hans Andersson Recycling AB

Staffan Persson, vd Stena Recycling AB

David Schelin, vd Ragn-Sells AB

Mårten Widlund, vd SITA Sverige AB

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Avfall

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev