Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Låt alla skolor arbeta med hållbar utveckling

Nu gäller det för alla nyvalda kommunpolitiker runt om i landet att ta sitt ansvar för att implementera Agenda 2030 och avsätta resurser till skolor och förskolor till lärande för hållbar utveckling.

Publicerad: 6 november 2018, 04:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Debattören pekar på att det i många kommuner saknas resurser och stöd för skolor och förskolor att arbeta med hållbar utveckling.

Foto: Håll Sverige rent


Ämnen i artikeln:

MiljöKlimatAgenda 2030

Den 11 november är det Grön Flagg-dagen. Runt om i landet firar runt 2000 skolor och förskolor sin gröna flagga och sitt systematiska arbetssätt med lärande för hållbar utveckling. För det är det som programmet Grön Flagg är: ett arbetssätt för att ge alla barn och elever handlingskraft och framtidstro för en hållbar utveckling. Vi vet att de skolor och förskolor som är anslutna till programmet arbetar mer aktivt med hållbar utveckling och i mycket högre grad involverar eleverna i hållbarhetsarbetet än de som inte är anslutna.

Men det är inte alla som får möjlighet att arbeta med detta. I många kommuner saknas det resurser och stöd för skolor och förskolor till lärande för hållbar utveckling – trots att det tydligt uttrycks i läroplaner och i politiska mål.

I dag avsätter bara var femte skola resurser till lärande för hållbar utveckling – trots politiska mål och krav i läroplaner. Enligt Håll Sverige Rents enkät finns det en tydlig majoritet i den nyvalda riksdagen för att kraven på att skolorna arbetar med lärande för hållbar utveckling ska skärpas. .

I regeringens handlingsplan för Agenda 2030 från förra året är ambitionen tydlig: kunskap och utbildning för hållbar utveckling ska främjas. Men det går långsamt, för långsamt. Skolverket genomförde i våras en kartläggning med slutsatsen att det finns en flora av material riktat till lärare och förskollärare om lärande för hållbar utveckling. Det som saknas är stöd för hur skolorna och förskolorna ska arbeta med detta.

Håll Sverige Rent har sedan 1996 drivit programmet Grön Flagg. Det är den svenska utformningen av det internationella Eco Schools. Programmet är ett av FN:s erkända globala program för lärande för hållbar utveckling. Idag är drygt 2000 svenska skolor och förskolor anslutna och runt 170 000 barn och elever arbetar varje dag med lärande för hållbar utveckling. Naturligtvis finns det många lärare som arbetar framgångsrikt med frågan på andra sätt, men vi vet att många inte alls gör det eftersom de saknar stöd och resurser från rektorer eller förskolechefer och från kommunen.

Enligt skolans och förskolans läroplaner ska hållbar utveckling genomsyra utbildningen. I grundskolans läroplan finns ett flertal skrivningar om hållbar utveckling och om lärande för hållbar utveckling. Detsamma gäller för den nya läroplanen för förskolan. Och i vår nyvalda riksdag finns ett starkt stöd för att skärpa kraven på att skolor arbetar med lärande för hållbar utveckling.  Samtidigt är lärande för hållbar utveckling en förutsättning för ett genomförande av Agenda 2030. Och regeringens målsättning är att samtliga kommuner involveras i arbetet.

Håll Sverige Rent uppmanar alla nyvalda kommunpolitiker att sätta fokus på lärande för hållbar utveckling och se till att skolor och förskolor kan arbeta på ett enkelt och systematiskt sätt. Alla barn och elever ska få samma förutsättningar att vara med och skapa en hållbar framtid.

Johanna Ragnartz, vd Håll Sverige Rent

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

MiljöKlimatAgenda 2030

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev