Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Landstingens miljöarbete ger mer pengar till sjukvården

Även landstingen har stora möjligheter att påverka miljön och klimatet. Därför har vi antagit ett miljöprogram i Örebro som minskar vår klimatpåverkan och spar pengar trots att verksamheten ökar, skriver företrädare för (S), (MP) och (V).

Publicerad: 8 maj 2012, 10:29

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ur ett globalt perspektiv är vår belastning på miljön och påverkan på klimatet för stor. Vi lever i dag över våra tillgångar. Hoten mot vår gemensamma miljö är många, klimatförändring, förlust av biologisk mångfald, brutna kretslopp och spridning av miljögifter, för att nämna några. Forskning tyder på att vi redan har överskridit riskzonen för flera centrala livsprocesser. När utvecklingen under lång tid har gått åt fel håll och vår livsstil hotar våra grundläggande livsförutsättningar, ställs stora krav på oss som politiska beslutsfattare. Utmaningen handlar om att vända utvecklingen, minska utsläppen av koldioxid och den klimatpåverkan som vi orsakar.

Örebro läns landstingsfullmäktige har nyligen antagit ett nytt miljö- och hållbarhetsprogram för landstingets verksamheter, ett program som höjer ribban och tar nästa steg i landstingets miljöarbete. Som vi ser det, har landstingen ett betydande ansvar för, och möjlighet att påverka, utvecklingen när det gäller miljö och klimat. Målet i vårt län är att landstingets klimatpåverkan ska minskas med 30 procent fram till 2015 jämfört med 2010. Det ska ske samtidigt som landstingets verksamhet växer, den medicinska utrustningen blir allt mer omfattande och resandet i kollektivtrafiken måste öka.

Genom konkreta åtgärder så som ytterligare energibesparingar, insamling av lustgas, ny vindkraft, mer förnybara drivmedel i Länstrafiken samt en mer klimatanpassad patient- och personalmat kan vi bidra till de nationella målen och minska utsläppen. Vi är övertygade om att vi kan sänka våra energikostnader, minska vår klimatpåverkan och därmed också skapa mer resurser till sjukvård. Energibesparingar och minskad elförbrukning kommer att vara helt avgörande framgångsfaktorer när samhället står inför en av sina största utmaningar. Örebro läns landsting har dessutom valt att utgå från ett väsentligt högre värde än tidigare när vi beräknar vår klimatpåverkan från elförbrukningen (1 kWh el motsvarar 400 gram koldioxid. Tidigare användes en schablon på 100 gram).

Vi ser att vårdbehoven i framtiden i ännu större utsträckning kommer handla om att bota livsstilsrelaterade sjukdomar. Om vi i landstingets verksamheter kan minska klimatpåverkan och minska vår negativa påverkan på miljön så kan vi också minska antalet människor som blir sjuka i miljörelaterade sjukdomar. Minskade utsläpp från transporter ger mindre luftföroreningar vilket har positiva effekter på hälsan som exempelvis astma (Dålig luftkvalitet är en av de största ohälsofaktorerna inom EU idag). Inom forskningen tittar man också på samband mellan utsläppen av svårnedbrytbara läkemedel och hormonrubbningar som påverkar vår framtida föda, såsom både fisk och växtlighet. Vi har gjort en särskild satsning på en interaktiv utbildning för läkemedel och miljö för att ytterligare sprida kunskap om hur viktigt vi tycker hållbarhetsarbetet är och att alla kan göra något för att bidra.

Genom att aktivt arbeta för att sänka utsläppen och effektivisera vår energianvändning kan alla landsting vara med och vända utvecklingen. Det nya miljö och hållbarhetsprogrammet är ett bevis på att vi i Örebro läns landstinget fortsätter att ta klimat och miljöfrågorna på allvar, att vi inte bara ser till de människor som lever nu utan att vi också tänker framåt, på de generationer som ska komma efter oss.

Jonas Karlsson, landstingsråd (S), ordförande (S) Örebro län

Mats Gunnarsson, landstingspolitiker (MP), vice ordförande nämnden för trafik, miljö och service, Örebro

Katarina Raneborn, landstingspolitiker (V), ledamot i nämnden för trafik, miljö och service, Örebro

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev