Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Kvinnor borde inte tjäna lika som män

På internationella kvinnodagen brukar det framhållas att män och kvinnor bör tjäna lika. Men det är fel. Idag blir kvinnor dubbelt bestraffade då de får för låg lön både i förhållande till sitt kön och sin utbildningsnivå. Kvinnor är mer välutbildade än män, och vill vi att det ska löna sig att vara ambitiös i Sverige borde gruppen kvinnor inte tjäna lika mycket som män – de borde tjäna mer, skriver Carl Hellström, psykolog och liberal debattör.

Publicerad: 8 mars 2018, 08:13

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Kvinnodominerade yrkesgrupper borde bråka mer.


Ämnen i artikeln:

JämställdhetLönerLönebildning

Det är känt att kvinnor på gruppnivå tjänar sämre än män. Visst har stora framsteg skett under de senaste hundra åren, men det finns fortfarande löneskillnader mellan könen som inte går att förklara med annat än att kvinnor är just kvinnor. Detta är en orätt som måste bekämpas. En annan historisk orsak till löneskillnader har varit att kvinnor länge nekats samma tillgång till utbildning som män. Så är dock inte längre fallet.

Nuförtiden presterar flickor bättre i skolan och på universitetens prestigeutbildningar dominerar kvinnorna. Av dem som tog examen från högskolan förra året utgjorde kvinnor hela 64 procent, och trenden är att de ökar inom samtliga utbildningsfält. Framtidens jämställdhetsutmaningar handlar därför främst om hur vi ska få fler killar att klara skolan. Detta får dock inte stå i vägen för en rättvis politik – när kvinnorna äntligen har kommit ikapp och gått om männen sett till kunskapskapital ska de också få ersättning för detta. Idag värderas dock kvinnliga akademiker för lågt på arbetsmarknaden. För att ändra på det föreslår jag följande:

1. Höj lönerna i offentlig sektor. En stor del av de kvinnodominerade yrkena återfinns inom offentlig sektor, och där finns krafter som håller nere lönerna. Dels är verksamheten skattefinansierad, vilket gör att högre löner kräver högre skatter – något som få politiker vinner val på. Dels råder ofta en monopolsituation för arbetsgivaren, vilket gör det svårt att byta jobb för att få upp lönen. Stockholms moderatledda landsting har exempelvis regler som hindrar personal från att förhandla om ny lön när de byter arbete inom landstinget. Detta är en antiliberal politik som motverkar marknadskrafterna på lönebildningen och slår hårt mot kvinnors löner inom vården.

2. Öka konfliktnivån. Män är mer benägna att ställa till med oreda och konflikt för att höja sina löner. Anställda inom kvinnodominerade yrken bråkar inte lika mycket, vilket missgynnar dem. Exempelvis kan nämnas att de strejkande hamnarbetarbetarna i Göteborgs hamn och de vilda sopåkarna som lamslog Stockholm i somras har tjatat sig till löner på cirka 36 000 kr månaden. Det är summor som många högutbildade kvinnor bara kan drömma om. Kvinnodominerade yrkesgrupper borde bråka mer – de har goda skäl att göra så. Männen borde bråka mindre.

3. Sänk skatten på utbildning. Den rödgröna regeringens skattepolitik är utformad för att gynna manliga arbetare framför kvinnor med högskoleutbildning. Genom höga progressiva skatter på inkomster blir det omöjligt för många att tjäna in den uteblivna inkomsten från studietiden. Stora kvinnodominerade yrkesgrupper som lärare, sjuksköterskor och socionomer når aldrig upp i samma intjänade livslön som de män som börjar arbeta direkt efter gymnasiet. Utbildningen blir en ren förlustaffär. Ett sätt att åtgärda detta vore en skatteväxling där inkomstskatter sänks och ersätts med höjda kapitalskatter och miljöskatter.

I ett rättvist och välmående samhälle har alla samma möjligheter att skapa sig en bättre tillvaro. De som då väljer att vara flitiga och utbilda sig måste också få en rimlig ersättning. Idag utklassar kvinnorna männen i mångt och mycket. Det vore därför orättvist att säga att kvinnor som grupp bara ska tjäna lika mycket som män. De borde tjäna mer.

Carl Hellström, psykolog och liberal debattör

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev