onsdag22 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Kustbevakningens spariver hotar miljön

Kustbevakningen har flaggat för att de snart genomför en rad besparingar och neddragningar inom verksamheten. Om de genomförs försämras deras krisberedskap vid bland annat stora oljeutsläpp markant, samtidigt som nya kostnader vältras över på landets kustkommuner, skriver Erland Olauson (S) i Valdemarsvik och Harald Hjalmarsson (M) i Västervik.

Publicerad: 4 april 2014, 11:46

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

KrishanteringRäddningstjänsten

Kustbevakningen (KBV) aviserade redan 2009 en kostnadsökning orsakad av ökade drift- och underhållskostnader för fartyg och flygplan och på grund av prisökningar för underhåll, bränsle och ökade kapitaltjänstkostnader för gjorda investeringar. Kostnadsökningarna motsvarar 150 miljoner kronor. Blir inte KBV kompenserade för dessa kostnadsökningar kan, enligt KBV själva, konsekvenserna bli följande:

Antalet anställda minskas med cirka 150 befattningar och antalet kustbevakningsstationer minskar från i dag 25 till runt 15. Närvaron och övervakningen till sjöss minskar med 30-40 procent. Myndigheten kommer inte att klara att bekämpa oljeutsläpp på föreskrivna 10 000 ton olja till sjöss. Myndigheten kommer inte kunna medverka vid sjöräddningsinsatser i samma utsträckning som i dag. Gräns och tullkontroll minskar avsevärt.

Riskerna för kommunerna, medborgarna, besöksnäringen och framför allt för miljön är att minskade resurser och närvaro innebär att:

• Möjligheterna att upptäcka och bekämpa oljeutsläpp eller utsläpp av andra farliga ämnen i skärgården och till havs minskar avsevärt. Detta medför en förhöjd risk att utsläppen når land och att kostnaden för att sanera kommer öka markant.
Olyckorna och skadorna ökar i skärgården då brottsbekämpning och förebyggande arbete minskas eller helt uteblir.
• Den samlade förmågan att hantera räddnings- och krisinsatser i skärgården och till havs, kommer minska radikalt. Med mindre antal stationer runt Sveriges kuster, blir konsekvensen längre anspänningstider vid alla typer av olyckor.

Vårt huvudbudskap och motiv till varför vi skriver denna debattartikel är att påtala att konsekvenserna för liv och miljö kommer bli mycket allvarliga. Det gäller inte minst den kust och den skärgård som finns i våra kommuner och som är av stort riksintresse och av allra största betydelse för besöksnäringens utveckling.

Vi saknar en seriös och genomarbetad risk- och sårbarhetsanalys. Kostnaderna för att bland annat hantera liv och miljö för kommuner och andra myndigheter kommer öka. Samhällsekonomiskt är det inte försvarbart att göra neddragningar inom Kustbevakningen.

Erland Olauson, kommunstyrelsens ordförande (S) Valdemarsvik

Harald Hjalmarsson, kommunstyrelsens ordförande (M) Västervik

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev