tisdag6 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Kommunerna vill ha kvar vindkraftsvetot

Intresseorganisationen Svensk Vindenergis sammanställning av de inkomna remissvaren är grovt felaktig - svenska kommuner vill ha kvar vindkraftsvetot. Vi har gjort en korrekt sammanställning av svaren, och nu väntar vi på propositionen.

Publicerad: 26 januari 2018, 04:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Energimyndigheten och Naturvårdsverket har föreslagit att det så kallade kommunala vindkraftsvetot ska avskaffas.


Ämnen i artikeln:

KommunerVindkraftElproduktionEnergiEnergipolitik

Remissvaren angående kommunernas vetorätt mot vindkraft har kommit in. 19 av 22 kommuner är negativa till att avskaffa vindkraftsvetot.

Energimyndigheten och Naturvårdsverket har föreslagit att det så kallade kommunala vindkraftsvetot ska avskaffas. Vindkraftsbranschens intresseorganisation Svensk Vindenergi stöder förslaget, medan många vänner av kommunalt självstyre är emot, till exempel  SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.

Regeringen har lagt ut frågan på remiss. Svensk Vindenergi har på eget initiativ snabbt gått genom remissvaren. Organisationen skriver i sitt pressmeddelande den 12 december att man har  ”funnit att två tredjedelar av remissinstanserna är positiva eller neutrala till att vetot upphävs enligt myndigheternas förslag.” Resultatet ligger på deras hemsida under rubriken  “Remissvaren ger tydligt stöd för att upphäva vetot“.

Resultatet som presenterades av Svensk Vindenergi är följande:

■ Positiva eller neutrala till förslaget att avskaffa vetot:89
■ Negativa till förslaget: 26

Svensk Vindenergi tillgodoräknar alltså den egna sidan både positiva OCH neutrala svar. Efter denna manöver anser man sig vinna matchen med 89 – 26.

Av de 105 tillfrågade som ombetts svara på remissen – det så kallade urvalet -  har 77 svarat.  Urvalet är en av de viktigaste parametrarna vid en enkätstudie. Men här baserar man sin undersökning på alla de remissvar som kommit, det vill säga även tillkommande frivilliga svarande utanför urvalet.  Exempelvis medräknas 34 företag och näringslivsorganisationer  på den positiva/neutrala sidan  - varav 15 vid kontroll visar sig vara vindkraftsföretag och skogsföretag som inte ingår i urvalet.  Vidare räknar man in advokatbyråer, konsulter och fristående forskare, också utanför urvalet.

Så för det första säger informationen inget om utfallet, om vi inte vet hur svaren fördelar sig mellan “positiva“ och “neutrala“. För det andra måste tillkommande frivilliga svarande utanför urvalet lyftas ut ur statistiken. För det tredje tillgodoräknar  Svensk Vindenergi den egna sidan såväl positiva som neutrala svar.

Departementet däremot förstår det här med urval, och har på sin webb publicerat de 77 svaren som ligger inom urvalet. FSL har gått genom dessa svar, och kategoriserat dem:

■ Svarande positiva till förslaget att avskaffa vetot: 24
■ Svarande negativa till förslaget att avskaffa vetot: 27
■ Neutrala - avstår explicit från att uttrycka uppfattning om vetot: 14
■ Annan mer komplex uppfattning: 12
■ Summa 77

Man förstår nu varför Svensk Vindenergi behövde räkna in de neutrala svaren till den egna positiva sidan.

Av de 22 kommuner som har svarat är 19 negativa till förslaget, även SKL är negativt. Tre av fem regionförbund är negativa. Hälften av länsstyrelserna är positiva, medan hälften tillstyrker något av alternativen med tidig kommunal tillstyrkan (komplexa uppfattning ovan).

Påståendet att remissvaren ger tydligt stöd för att upphäva vetot var alltså grovt felaktigt.

Nu vet vi inte om regeringens avsikt främst var att ta fram statistik – kanske var man lika mycket ute efter kvalitativ information. Men tar man till statistik för att kunna säga något om storleksordningar, så bör den utföras korrekt. Det är inte vanligt att en intresseorganisation på eget initiativ tar tag i en remiss på detta sätt, och till och med anvisar vilket beslut den bör föranleda. Har tanken varit att snabbt etablera en felaktig “sanning“, baserad på vilseledande statistikhantering? Lyckligtvis var den lätt att genomskåda.

Nu väntar vi på propositionen. Om det blir någon….

Jan Hedman, ordförande Föreningen Svenskt Landskapsskydd

Henrik Wachtmeister, vice ordförande för Föreningen Svenskt Landskapsskydd

Per Fahlén, professor emeritus (f.d. energi och miljö, Chalmers Tekniska Högskola), medlem av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin IVA

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev