tisdag26 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Kommunerna skyldiga att förebygga översvämningar

Sverige saknar inte relevant lagstiftning och har dessutom en tydlig rollfördelning kring ansvaret för översvämningar. Däremot lever främst kommuner och VA-hållare, men även fastighetsägare inte upp till sitt ansvar.

Publicerad: 14 januari 2016, 10:36

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Kommuner måste axla det ansvar man redan har och söka samarbetsvägar för ett effektivt klimatanpassningsarbete. Foto: Björn Larsson Rosvall, TT


Ämnen i artikeln:

KlimatFastigheterVA-systemMiljö

REPLIK. Carina Svensson (ordf VA Syd) och Milan Obradovic (kommunalråd teknik och miljö Malmö) skriver i en debattartikel att bättre skydd mot skyfall kräver ny lagstiftning. Det är mycket positivt att Malmö tar tag i översvämningsproblematiken och arbetar med att ta fram en skyfallsplan.

Det är hög tid, eftersom problemen varit kända i över 40 år. Vi minns nog alla hur illa förberett Malmö var inför skyfallen 2014, där VA Syd fortfarande handlägger över 2 000 ersättningskrav. En verksamhet som sysselsätter tre personer på heltid.

Det säger sig självt att kommunernas resurser hellre bör riktas mot förebyggande åtgärder framför att i efterhand handlägga och betala ut skadestånd till drabbade fastighetsägare.

Men i stället för att arbeta för att förstärka kommunernas kapacitet föreslår Svensson och Obradovic att kommunerna inte längre ska ansvara för översvämningar av källarutrymmen i fastigheter, utan att dessa ska ses som riskkonstruktioner.

Dessutom menar de att VA-näten absolut inte behöver anpassas till de ökade regnmängderna. Det kan omöjligen tolkas på annat sätt än att författarna inser och medger att kommunerna inte klarar av att ta det ansvar de har.

Sverige saknar nämligen inte relevant lagstiftning och har dessutom en tydlig rollfördelning kring ansvaret för översvämningar. Även fastighetsägare har i dag ett ansvar.

Det översvämningarna visar är att främst kommuner och VA-hållare men även till del fastighetsägare inte lever upp till det ansvar man har. Huvudansvaret är dock och ska fortsatt vara kommunernas. Miljöminister Åsa Romson var, när utredningen om klimatanpassning presenterades, tydlig med att förebygga översvämningar är kommunernas ansvar.

Detta ansvar ska inte rubbas, men för att kommunerna ska nå framgång i sitt klimatanpassningsarbete krävs att det finns möjlighet att samarbeta med andra aktörer. För att möjliggöra detta behövs de lagändringar, bland annat i plan- och bygglagen och i anläggningslagen, som efterlyses.

Vi är eniga med regeringen och artikelförfattarna om att finansieringen av kommunernas klimatanpassningsarbete behöver både förtydligas och förändras. Vi instämmer att upprustningen av VA-systemen inte rimligen kan bekostas av skenande VA-taxor.

Om detta är vi helt överens. Men det är orealistiskt att tro att VA-system inte behöver uppgraderas för att kunna hantera dagens och morgondagens skyfall. Naturligtvis behövs en kombination av åtgärder som innefattar såväl åtgärder i ytläge som i VA-nät.

Det är inte genom att skjuta ifrån sig ansvar och hårdnackat vägra se att VA-system behöver uppgraderas som klimatanpassningsarbetet kommer framåt. Kommuner måste axla det ansvar man redan har och söka samarbetsvägar för ett effektivt klimatanpassningsarbete. Ingen fastighetsägare vill se sin källare översvämmad. Med samarbete kan vi undvika detta.

Rikard Silverfur, näringspolitisk expert Fastighetsägarna

Göran Höckert, näringspolitisk chef Fastighetsägarna Syd

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev