tisdag31 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Kommunerna måste trappa upp jämställdhetsarbetet

Svenska kommuner och landsting har kommit långt när det gäller jämställdhet, men det räcker inte. För att verkligen kunna erbjuda likvärdiga möjligheter till karriär och löneutveckling till män och kvinnor finns mycket kvar att göra, skriver SKL.

Publicerad: 27 september 2016, 03:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Debattörerna pekar på att kvinnor i kommuner och landsting har nästan dubbelt så hög sjukfrånvaro som män. \


Ämnen i artikeln:

JämställdhetLönebildningSKRKommuner

Även om våra kommuner redan idag har Sveriges mest jämställda löner finns det fortfarande mycket kvar att göra.

I kommuner, landsting och regioner är det på flera sätt mer jämställt än på resten av arbetsmarknaden. Majoriteten av cheferna är kvinnor, och andelen kvinnliga chefer har ökat relativt kraftigt sedan år 2000, så utvecklingen går verkligen åt rätt håll. Men när det gäller den högsta chefsnivån är männen fortfarande i majoritet.

Löneskillnaderna mellan män och kvinnor är relativt små i kommuner, landsting och regioner. De standardvägda löneskillnaderna i landstingen ligger på 4 procent och i kommunerna på 0,4 procent, vilket innebär att kommunsektorn har Sveriges mest jämställda löner.

Samtidigt har kvinnor i kommuner, landsting och regioner nästan dubbelt så hög sjukfrånvaro som män. Och kvinnor tar ut fler föräldradagar än män i samma sektor.

För att ge kvinnor och män likvärdiga möjligheter till karriär och löneutveckling behövs ett aktivt och kraftfullt jämställdhetsarbete. SKL lanserar därför ett program för att öka jämställdheten i kommuner, landsting och regioner.

■ Förändringar av lönerelationer ska vara möjliga. Genom redskap som lokal lönebildning samt individuell och differentierad lön blir det möjligt att förändra lönerelationer och göra strukturella satsningar på vissa yrkesgrupper. 
■ Lönespridningen för kvinnodominerade yrken ska öka. För den enskilde ger ökad lönespridning större möjligheter att göra lönekarriär, samtidigt som arbetsgivaren får ett verktyg för att utveckla verksamheten.
■ Fler karriärvägar ska skapas inom kvinnodominerade yrken. Arbetsgivaren har ett stort ansvar för att tydliggöra de karriärvägar som finns och att skapa nya. 
■ Det ska vara jämställt på högsta toppen. Ett förhållningssätt behöver säkerställas där kompetens och ledaregenskaper ges utrymme, och där kvinnor uppmuntras att söka chefstjänster. 
■ Föreställningar om kön ska inte begränsa studie- och yrkesval. Utbildningsanordnare och arbetsgivare har en viktig uppgift i att bryta de normer och strukturer som begränsar kvinnors och mäns möjligheter.
■ Heltid ska vara norm. Fler kvinnor än män arbetar deltid. Det normala bör vara anställning på heltid och arbete på heltid. 
■ Ledarskapet är avgörande för ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen. Chefer kan föregå med gott exempel och själva göra ett jämställt uttag.
■ Chefen har en nyckelroll för att förebygga sjukfrånvaro. I det förebyggande arbetet ingår strategier och metoder för att tidigt upptäcka signaler om att en anställd inte mår bra.

Det nya programmet blir ett viktigt verktyg i kommuners, landstings och regioners jämställdhetsarbete. Genom att arbeta aktivt med detta program kommer de att bidra till en mer jämställd arbetsmarknad som helhet samt stärka attraktiviteten för kommuner, landsting och regioner som arbetsgivare.

SKL har under lång tid arbetat strategiskt med jämställdhet. För så länge det finns ojämlikheter mellan kvinnor och män måste vi som arbetsgivare fortsätta jobba för att öka jämställdheten i kommuner, landsting och regioner. Det kommer att gynna alla berörda parter – arbetsgivare, medarbetare, medborgare och brukare.

REPLIK: Glöm inte de strukturella löneskillnaderna, SKL. 

Lena Micko, ordförande (S) Sveriges Kommuner och Landsting

Anders Knape, vice ordförande (M) Sveriges Kommuner och Landsting

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev