Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Kommunerna måste ta ledningen i miljöarbetet

Genom ett systematiskt arbete har Upplands-Väsby utsetts till årets miljökommun 2013. Nu uppmanar vi andra kommuner att höja ambitionerna på miljöområdet och ger fyra konkreta råd i det arbetet.

Publicerad: 28 juni 2013, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Klimat

Alla utsläpp av växthusgaser och miljögifter är lokala – någonstans på jorden. Ändå vänder många förgäves blicken mot den globala nivån i jakten på lösningar och ledarskap i klimat- och miljöfrågorna. Över hela världen tar i stället fler och fler lokalsamhällen saken i egna händer och går till handling när de globala ledarna står handfallna. Vi i Upplands Väsby är stolta över att vara en del av den utvecklingen. Vi vill nu uppmana fler svenska kommuner att ytterligare höja sina ambitioner i miljö- och klimatarbetet, och därmed ta ledningen i arbetet för en hållbar utveckling.

Den kommunala verksamheten har stor miljöpåverkan. När vi som kommun upphandlar och driver skolor, äldreboenden och idrottsanläggningar förbrukar vi el, värme och drivmedel. Allt med betydande påverkan på miljö och klimat.

Det var därför vi i Upplands Väsby för fyra år sedan bestämde oss för att vår kommun skulle bli en av de främsta i landet på miljö- och klimatarbete. Då placerade vi oss på plats 167 i tidningen Miljöaktuellts årliga ranking Sveriges miljöbästa kommun. Därefter har vi systematiskt granskat och förbättrat hela kommunens verksamhet. I dagarna fick vi ett tydligt kvitto på vårt hårda arbete, när Miljöaktuellt utsåg Upplands Väsby till landets miljöbästa kommun 2013.

Arbetet ligger också i linje med de förväntningar som våra uppdragsgivare – medborgarna – har på oss som kommun. En färsk Sifoundersökning visar att nio av tio invånare i Upplands Väsby, 94 procent, tycker att det är viktigt att kommunen tar ett långsiktigt ansvar för miljö- och klimatfrågor. Nästan lika många, 86 procent, tycker att det är viktigt att kommunen är ett föredöme i dessa frågor. Och vi gissar att medborgarna i resten av landet har liknande krav på sina kommuner.

Vår erfarenhet är att det går att åstadkomma rejäla resultat om man bara bestämmer sig för det. Nu uppmanar vi andra kommuner att också höja sina ambitioner på miljöområdet. Våra fyra bästa tips är:

Ledarskap. I Upplands Väsby har både den politiska ledningen och tjänstemannaledningen konsekvent prioriterat klimat- och miljöfrågorna. Och genom att vara öppna även utåt med våra målsättningar och aktivt berätta om våra ambitioner på miljöområdet har vi medvetet satt press på oss själva.

Certifiering. År 2010 blev Upplands Väsby den andra kommunen i landet att miljöcertifiera hela kommunkoncernen enligt standarden ISO 14001. Det kan låta som en byråkratisk pappersprocess, men i praktiken handlar det om att införa ett miljöledningssystem som gör miljöarbetet målinriktat, systematiskt och möjligt att följa upp. Det har varit helt avgörande för våra resultat. Med hjälp av miljöledningssystemet har vi gått igenom all verksamhet. Vi byter till exempel ut alla kommunens personbilar till fordon som drivs på fossilfria bränslen, vi har slutit nya elavtal för att säkerställa att kommunen bara köper grön el, och kemikaliehanteringen har förbättrats.

Involvering. Ett framgångsrikt miljöarbete kräver ansvarstagande på alla nivåer. I Upplands Väsby har alla anställda inom kommunen gått en miljöutbildning och vi har medvetet involverat många i arbetet med miljöcertifieringen. Detta har lett till ett märkbart ökat engagemang för miljöfrågor på såväl förskolor som äldreboenden. På en skola rensades 267 kilo kemikalier ut. Kommunen har också tecknat Klimatavtal Väsby med hittills 35 företag inom kommunen, där vi gemensamt åtar oss att minska vår energianvändning och följa upp resultaten. Varje år delar vi också ut ett miljöstipendium till företag, skolklasser och organisationer som gjort värdefulla insatser för miljön.

Långsiktighet. Det är det långsiktiga miljöarbetet som ger hållbara resultat. Av den anledningen är det viktigt att bestämma sig för ett arbetssätt och hålla fast vid det. Det kan vara frestande att plocka politiska poäng på nya förslag, men i längden lönar det sig att vara uthållig. Kortsiktiga ekonomiska hänsyn bör inte hindra miljöarbetet. Upplands Väsby har investerat i ett eget vindkraftverk som kortsiktigt innebär en kostnad, men som långsiktigt kommer att generera såväl ekonomiska som miljömässiga vinster.

Många beslut på miljö- och klimatområdet fattas på hög nivå inom FN, EU och i Sveriges riksdag. Men det är där vi lever och bor det händer. Det är kommunerna och de som verkar i kommunerna som kan göra mer än bara det lagen kräver. Vi vill att vår kommun ska vara ett draglok i utvecklingen, i stället för en eftersläntrare. Nu tar vi nästa steg och breddar hållbarhetsbegreppet. Målsättningen är att Upplands Väsby ska bli bland de bästa i Sverige både när det gäller social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Det kräver engagemang från alla i kommunen – från kommunledningen till personal, medborgare och näringsliv.

Vi är stolta över vad vi har åstadkommit hittills, men vi vet att vi och många andra kommuner har mycket arbete kvar att göra. Om fler kommuner bestämmer sig för att ta sitt miljöarbete till ytterligare en nivå är vi övertygade om att vi tillsammans kan åstadkomma storverk. För det är i världens lokalsamhällen, städer och kommuner som lösningarna på de globala utmaningarna finns.

Per-Erik Kanström, kommunstyrelsens ordförande (M) Upplands Väsby

Ann-Christin Larsson Frickner, (C), Upplands Väsby kommun

Björn Eklundh, kommundirektör Upplands Väsby, årets miljökommun 2013

Eva Bergh, miljöstrateg Upplands Väsby, årets miljökommun 2013

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Klimat

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev