Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Kommunerna kan öka farten i klimatarbetet

Styrning och ledning är en av de största utmaningarna på vägen mot ett mer klimatvänligt och socialt hållbart samhälle. Därför bildar vi nu en Hållbarhetskommission, med uppgift att ta fram skarpa förslag på hur kommunerna ska kunna bidra till att Sverige når de uppsatta målen, skriver organisationen Gröna Städer.

Publicerad: 10 november 2017, 04:36

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Med avstamp i Agenda 2030 vill debattörerna nu gå vidare i klimatarbetet.

Foto: Colourbox / Daniel Guffanti, Colourbox


Ämnen i artikeln:

Kommuner

Att ställa om vårt land till ett mer hållbart samhälle till gagn för såväl människor som miljö står högt upp på agendan i Sverige. Men på vägen mot målet finns många hinder. Regeringen tillsatte i början av förra året Agenda 2030 Delegationen, vilken identifierade styrning och ledning som en av de största utmaningarna i arbetet för att uppnå de uppsatta hållbarhetsmålen.

Gröna Städer instämmer i den slutsatsen. Därför samlar vi nu några av Sveriges mest kunniga personer inom hållbarhet och offentlig styrning för att arbeta fram skarpa förslag på hur kommuner ska kunna bidra till att nå de svenska hållbarhetsmålen.

Gröna Städer grundades i mars i år för att stimulera ett ökat samarbete mellan företag och organisationer inom olika branscher och samlar producenter och andra aktörer som verkar för en hållbar samhällsbyggnadsutveckling. Denna samverkan har hittills varit framgångsrik och svenska företag har kommit långt i arbetet för att ta fram nya produkter och hållbara lösningar som gynnar miljön, med stöd av en aktiv och krävande partner i den offentliga sektorn.

Som aktörer i omställningen till ett hållbart samhälle välkomnar Gröna Städer de höga ambitionerna i Agenda 2030, men vi kan konstatera att det är en sak att ha höga ambitioner och en annan sak att gå från ord till handling.

Gröna Städer anser att det finns flera värdefulla slutsatser och förslag i det arbete Agenda 2030 genomfört, och vill bidra till att vara en del av lösningen. Därför bildar vi nu en Hållbarhetskommission.

Kommissionen ska undersöka styrningen av befintligt hållbarhetsarbete inom offentlig sektor, med fokus på Sveriges kommuner, och besvara frågor om bland annat:

- Hur styr regeringen det hållbarhetsfrämjande arbetet i länsstyrelser och andra relevanta myndigheter via regleringsbrev?

- Hur kan den regionala nivån användas för att främja hållbar utveckling?

- Hur ser uppföljningsarbetet ut?

- Vilka verktyg behöver kommunerna för att lyckas bättre?

Med vår breda erfarenhet inom samhällsbyggande, från beslutsfattande till praktiskt genomförande, kan vi se att Sverige ligger i framkant när det gäller exempelvis att utveckla ny teknik. Däremot noterar vi brister både i att använda den nya teknik som finns och bra uppföljningsverktyg som gör att beslutsfattare kan följa upp hur det går för den egna verksamheten. Vi ser även att det saknas tydliga idéer om hur styrningen mot social hållbarhet ska ske. Detta sammantaget gör att omställningen går långsammare än nödvändigt.

Gröna Städers hållbarhetskommission består av ledamöter som representerar samhällets olika delar. Vi har bakgrund i Sveriges riksdag, i kommunerna, i näringslivet, i landstingen, fackförbund, akademi och myndigheter vilket gör att vi har en bred kunskap både om vad som hindrar omställningen i praktiken, liksom om den yttersta teknikfrontens möjligheter.

Vi säger inte att vi kommer att lösa alla Sveriges utmaningar i omställningen till ett hållbart samhälle, men vi är fast beslutsamma att de förslag vi tar fram ska vara genomförbara från dag ett. Redan den 14 november kommer kommissionen att presentera en första delrapport på konferensen Grön Stad.

Jordklotet väntar inte, vi vill inte heller vänta.

Roger Tiefensee, ordförande Gröna Städer, fd gruppledare i riksdagen (C)

Anna Ljungdell, huvudsekreterare, fd kommunstyrelseordförande i Nynäshamn

Erik Persson, assisterande sekreterare, Gröna Städer

Lars Eriksson, riksdagsledamot (S) Civilutskottet

Lisa Bengtsson, tredje vice ordförande, Kommunal

Terje Johnsson, green advisor, ÅF

Åsa Johansson, kommunstyrelseordförande i Hagfors tillika ordförande i SABO

Peter Nohrstedt, hållbarhetschef SKL Kommentus inköpscentral

Claes Tingvall, professor i Skadeepidemiologi, Senior Consultant ÅF

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Kommuner

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev