Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Kommunerna bör driva på nolltolerans mot avfall

Hushållsavfallet minskar för andra året i rad. Den utvecklingen innebär att vi nu vågar ta ett djärvt steg in i framtiden med vår vision: Det finns inget avfall.

Publicerad: 25 maj 2011, 05:43

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Snart ett minne blott om debattören för rätt.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

Avfall

Redan nu återvinns 99 procent av det svenska hushållsavfallet – som energi, som material eller som näring. Kommunerna har tagit sitt ansvar för avfallshanteringen på största allvar och tillsammans med det privata näringslivet arbetat fram unika lösningar för avfallshanteringen. Så vad är då problemet, kan man undra. Kan vi inte slå oss till ro med att vara världsledande på avfallshantering? På den frågan finns bara ett svar: Nej, det räcker inte.

4,3 miljoner ton avfall per år en alldeles för stor mängd. Att tillverka och att transportera de produkter, som en gång blir avfall, kräver oerhörda resurser. Vi måste minska på avfallet, både i Sverige och i resten av världen. Och vi måste långsiktigt bryta sambandet mellan tillväxt och ökade avfallsmängder.
Kommunerna har genom sin branschorganisation Avfall Sverige enats om två konkreta och långsiktiga mål fram till 2020 som stöd för detta arbete:

• Sambandet mellan avfallsmängder och tillväxt har brutits.
• Det sker en stark och tydlig rörelse uppåt i avfallshierarkin.

Avfallshierarkin prioriterar i första hand att man ska sträva efter att förhindra att avfall uppkommer. Målen utgår därmed från EUs avfallsdirektiv, som är en del av svensk lagstiftning, och tar fasta på två konkreta ansatser som är viktiga att uppnå fram till år 2020. Målen uttrycker att hela sektorn ska ta barriärbrytande kliv vad gäller avfallshanteringen som helhet.

Det är kommunerna som har det lagreglerade ansvaret för avfallshanteringen i Sverige. Därmed är det kommunerna som kan utgöra motorn för omställningen. Omställningen som innebär ett stort steg uppåt i avfallshierarkin – från att enbart ta hand om det avfall som uppstår till att dessutom aktivt arbeta för att avfall inte ska uppstå. Mot vår långsiktiga vision:

Det finns inget avfall.

Weine Wiqvist, vd Avfall Sverige

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Avfall

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev