tisdag31 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Kommunalt veto mot vindkraft måste bort

Nyligen lämnade Energimyndigheten en vägledning för hur kommuner bör agera vid prövning av vindkraftsetableringar. Skälet är att myndigheten kommit fram till att tillståndsprocessen inte fungerar på ett bra sätt. Vägledningen är välkommen men belyser det faktum att nuvarande lagstiftning bör göras om.

Publicerad: 18 september 2014, 07:25

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

VindkraftElproduktion

Sverige har mycket goda förutsättningar för vindkraft. Miljöfördelarna, såväl nationellt som globalt, är uppenbara. När vindkraften byggs i goda vindlägen minskar dess miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv, den blir ekonomiskt konkurrenskraftig och kostnaderna kan hållas nere för konsumenterna.

Sedan augusti 2009 har kommunerna haft en ny form av beslutsrätt som är förbehållen vindkraftsetableringar som tillståndsprövas enligt miljöbalken, kallat det kommunala vetot. Förändringen av regelverket skulle förenkla och förkorta handläggningstiden och genomfördes för att främja vindkraftsutbyggnaden i Sverige. Den önskade förenklingen uteblev.

Införandet av det kommunala vetot har resulterat i försvårade tillståndsprocesser och förlängda handläggningstider, tvärt emot lagens syfte. Utformningen av lagen ger utrymme för kommunerna att tillämpa regelverket som ett veto, med möjlighet till förhandlingar med ekonomiska krav som saknar stöd i lagstiftningen. Kommunerna behöver inte motivera sitt beslut och det går inte att överklaga. Vetot innebär en oförutsägbarhet för alla parter, både för de grannar som kan ha synpunkter på etableringen och för projektören.

Nu har Energimyndigheten tillsammans med Naturvårdsverket och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit fram en vägledning hur kommuner bör agera vid prövningen av vindkraft. Vi välkomnar initiativet men påpekar att vägledningen i sig belyser det faktum att nuvarande lagstiftningen bör göras om.

I vägledningen slås det fast att kommunen ska bedöma om den aktuella vindkraftetableringen kan anses utgöra en lämplig mark- eller vattenanvändning sett ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv och att kommunens beslut ska vara tydligt och bör motiveras. Kommunen ska inte heller ställa villkor i beslut om tillstyrkan. Allt detta är bra men vägledningen är inte bindande och den stora bristen, att kommunens beslut inte kan överklagas, kvarstår.

Projektörens ansvar är stort och öppenhet och dialog med bygd och grannar är avgörande för ett lyckat vindkraftsprojekt. Det är också fullt rimligt, och önskvärt, att en kommun ska ha en tung och viktig roll när ny vindkraft byggs. Men användandet av det kommunala vetot är inte förenligt med de principer om saklighet och objektivitet som är centrala vid tillståndsprövningar och all annan myndighetsutövning. Lagstiftningen måste ändras så att prövningen blir rättssäker och förutsebar för alla som berörs.

Helena Jonsson, förbundsordförande LRF

Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

VindkraftElproduktion

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev