fredag27 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Kommunalt monopol sänker matigt avfallsmål

Enligt riksdagens beslut skulle 35 procent av matavfallet från hushåll, restauranger, storkök och butiker återvunnits genom biologisk behandling år 2010. Målet har inte uppnåtts, men kan enkelt och snabbt nås om företagen släpps in på marknaden.

Publicerad: 21 september 2011, 09:43

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det är anmärkningsvärt att privata återvinningsföretag får hämta företagens farliga avfall, men inte matavfallet, skriver Erik Åsbrink och Britt Sahleström.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

Avfall

Dagens lagstiftning innebär att bara kommunerna får bestämma vem som får hämta matavfallet från verksamheter. Med en öppen marknad för insamling av matavfallet är vi övertygade om att mer matavfall skulle ha samlats in och att det funnits mer ”råvara” för biogasproduktion, som kan användas till fordonsbränsle. Frågan har legat på regeringens bord sedan 2007, utan att ha kommit närmare en lösning.

Regering och riksdag skulle genom ett enkelt beslut kunna snabba på utvecklingen: Låt ambitiösa företag och verksamheter själva få välja entreprenör som tar hand om matavfallet och också få välja behandlingsteknik.

Flera företag vill vara föregångare och bidra till att uppfylla matavfallsmålet, men får inte. Två exempel är Max Hamburgerrestauranger och Axfood (som bland annat äger Willys och Hemköp), som vill äga sitt eget avfall, bestämma hur det ska behandlas och upphandla lösningar som täcker hela landet.

Det är anmärkningsvärt att privata återvinningsföretag får hämta företagens farliga avfall över hela landet, men inte matavfallet. Därmed kan man inte erbjuda helhetslösningar för allt avfall, vilket försvårar och fördyrar för företagen.

Varför får näringslivet inte bidra till att målen uppnås? Beror det på att kommunerna måste säkra ”råvaran” till de biogasanläggningar de investerat i? Återvinningsföretagen skulle kunna hjälpa till att öka mängden substrat, det vill säga matavfall och annat som kan rötas i biogasanläggningarna. De skulle även kunna bygga biogasanläggningar i områden där det saknas.

Låt oss jämföra med hur det fungerar med det brännbara avfallet. En mycket hög andel av det avfall som eldas i kommunernas fjärrvärmeanläggningar kommer från företag och verksamheter, som samlats in av de privata återvinningsföretagen. Återvinningsföretagen har alltså inte konkurrerat med kommunerna om att bygga förbränningsanläggningar utan är en leverantör av avfallsbränslen. På samma sätt skulle de kunna bli leverantörer av ”råvara” till biogasanläggningarna också.

Sedan länge är det självklart för alla att det finns privata alternativ för alltifrån förskolor till äldrevård – men matavfallet från restauranger, butiker och storkök är fortfarande ett kommunalt monopol. Det ter sig egendomligt, eftersom matavfall knappast kan sägas tillhöra välfärdens kärna, till skillnad från utbildning, vård och omsorg.

Det finns inga skäl till att företagen inte ska få vara med på denna marknad när det gäller matavfallet. En fungerande konkurrens driver utvecklingen framåt, skapar innovation och entreprenörskap. Ett sådant beslut gör alla till vinnare – låt företagen få vara med att uppnå miljömålen!

Erik Åsbrink mfl, Ordförande, Återvinningsindustrierna

Britt Sahleström, vd Återvinningsindustrierna

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Avfall

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev