Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Kollektivtrafiken i Stockholm ska öka

Sedan alliansen fick förtroendet att styra Stockholms läns landsting har fler stora trafiksatsningar som citybanan och tvärbanan sjösatts och genomförts, replikerar Gustav Andersson.

Publicerad: 27 januari 2012, 13:28

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Kollektivtrafik

Jag vill be Nanna Wikholm (S) att läsa på bättre innan hon nästan gång säger att alliansen i Stockholms läns landsting inte har några mål för att öka kollektivtrafikresandet. Det stämmer nämligen inte, vi har ett sådant mål. Dessutom utvidgas för första gången målsättningarna i landstingets miljöprogram till att inte bara omfatta landstingets egna verksamheter, utan har även mål för hela regionen. Till år 2016 ska utsläppen per invånare och år i Stockholmsregionen ha minskat till 3,7 ton. Det är ett högt uppsatt mål som förutsätter ökat resande med kollektivtrafik.

Det är intressant att just social-demokraterna lyfter debatten kring resande och utsläpp. Wikholm har själv inte föreslagit någon siffra för ökat resande kollektivt, ändå kritiserar hon Alliansen för att vara diffusa. Samtidigt var socialdemokraterna emot det konkreta målet att minst 75 procent av kollektiv-trafiken ska drivas med förnybara bränslen till år 2016. Istället föreslogs ett svävande, ej underbyggt beslut om ”ett högt och ambitiöst mål om klimatsmarta transporter och drivmedel.”

Under flera decennier byggdes inte en meter nya spår i Stockholmsregionen. Sedan alliansen fick förtroende att styra Stockholms läns landsting har fler stora trafiksatsningar sjösatts och genomförts, exempelvis Citybanan och tvärbanan. Ändå behöver Stockholm mer kollektivtrafik och fler som väljer att resa kollektivt. Tillsammans med eftersatta investeringar, växer Stockholm långt mer än vad prognoserna beräknat och är det en kamp varje dag att behålla andelen resande. Alliansen i Stockholms läns landsting tar detta på allvar och har begärt nya förhandlingar med regeringen för att kunna tidigarelägga planerade investeringar. Centerpartiet har också föreslagit utökade trängselskatter för delfinansiering av utbyggd tunnelbana.

Medan alliansen har trovärdiga målsättningar och för första gången på många år visar handlingskraft i utbyggd och förbättrad kollektivtrafik pratar socialdemokraterna om ambitiösa mål, klimatsmarta transporter men lägger inte några konkreta förslag. Tomma tunnor skramlar mest, Nanna Wikholm.

Gustav Andersson, miljölandstingsråd (C), Stockholm, ersättare styrelsen Klimatkommunerna

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Kollektivtrafik

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev