måndag30 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Klimatförändringarna kräver nya lösningar

Vi är överens med Fastighetsägarna om att det behövs både lagändringar och samarbete för att nå framgång i klimatanpassningsarbetet. Men synen på det arbete som gjorts och på det som ligger framför oss skiljer sig åt på några punkter.

Publicerad: 9 februari 2016, 14:14

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

KlimatMalmöFastigheterVA-systemMiljö

SLUTREPLIK Fastighetsägarna skriver i sitt inlägg Kommunerna skyldiga att förebygga översvämningar (14/1) att Malmö var illa förberett för skyfallet i augusti 2014. I detta konstaterar vi att situationen i Malmö inte är unik i Sverige.

Effekterna av klimatförändringar finns i dag och konsekvenserna blir omfattande när två sommarmånaders nederbörd faller under sex timmar.

Städer är uppbyggda med en omfattande infrastruktur som byggts i olika tidsepoker, med olika förutsättningar som grund. Skyfall och dess konsekvenser har samhället ingen lång erfarenhet av och vi kan egentligen bara försöka förutspå konsekvenserna med hjälp av nivåkartor och att vatten alltid söker sig till lägsta punkten.

Detta är en ny verklighet som vi måsta anpassa oss till. Vi behöver införa effektiva åtgärder för klimatanpassningen och vi måste skapa och avsätta platser för öppet vatten i våra närmiljöer.

Malmö är i många avseenden en av föregångsstäderna när det gäller att skapa utrymmen för öppen dagvattenhantering i bebyggd miljö. Utan det långsiktiga arbetet med att förbättra ledningsnätet i Malmö, hade skadorna och besvären blivit långt värre.

Skyfall kan inte enbart behandlas som ledningsnätsfråga och i Malmö tillämpas detta synsätt vid planeringen av nya områden och allmän platsmark avsätts för detta ändamål. Inom befintlig miljö är utmaningarna att hitta ytor större och här krävs gemensamma ansträngningar.

Ett välkänt exempel på hur metodiken kan fungera är stadsdelen Augustenborg där Malmö stad tillsammans med det kommunala bostadsbolaget MKB för snart 20 år sedan tog fram ett exempel som inte bara undviker källaröversvämningar utan även bidrar till en förbättrad utemiljö och där utnyttjandet av kvartersmark är grunden i lösningen.

Förutsättningarna för städernas infrastruktur och fysiska planering har i och med klimatförändringarna förändrats. För denna nya utmaning krävs utökade samarbeten och nya lösningar.

Det är därför också oundvikligt att kunskapen hos enskilda fastighetsägare måste öka kring hur de egna avloppsledningarna är kopplade till systemet i gatan. Här handlar det både om ansvaret för dessa ledningar och eventuella åtgärder för att skydda sitt hus.

Svenska kommuner behöver ges rätt förutsättningar, resurser och det lagstöd som krävs för att driva samhällsutvecklingen.

Det behövs för att vi ska klara framtida klimatförändringar.

LÄS MER: Bättre skydd mot skyfall kräver ny lag.

Carina Svensson, ordförande (S) VA Syd

Milan Obradovic, kommunalråd för teknik och miljö (S) Malmö Stad

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev