torsdag8 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Jämställd budget – viktigt verktyg för jämställdhet

Sveriges regering är en feministisk regering. I dag onsdag talar finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund på Jämställdhetsdagarna i Malmö på ämnet jämställdhetsbudgetering, en arbetsmetod som innebär att jämställdhetsanalyser tidigt kommer in i prioriteringar och tilldelning av resurser.

Publicerad: 27 januari 2016, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Sverige är långt ifrån jämställt i dag. Statistiken talar sitt tydliga språk, skriver miljöpartisterna Per Bolund och Nils Karlsson. Foto: Thommy Tengborg, TT


Ämnen i artikeln:

MiljöpartietJämlikhetJämställdhetBudgetBudgetförhandlingMalmö

Vi är övertygade om att ett jämställt Sverige är ett bättre Sverige. Både socialt och ekonomiskt. Sverige är långt ifrån jämställt i dag. Statistiken talar sitt tydliga språk: kvinnor har högre sjukfrånvaro än män, svagare ställning på arbetsmarknaden, lägre pensioner och det finns fortfarande ett stort lönegap mellan män och kvinnor.

För en feministisk regering innebär detta ett stort ansvar. Jämställdhet ska integreras inom samtliga politiska områden och jämställdhetsperspektivet ska genomsyra alla delar av politiken: vilka frågor som prioriteras, hur politiken utformas och hur resurserna fördelas för att uppnå det övergripande jämställdhetspolitiska målet: att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Budgeten är regeringens viktigaste metod att styra landet, och en feministisk regering som vill vara feministisk annat än bara på pappret måste låta de feministiska värderingarna genomsyra även budgetprocessen.

Regeringen har därför initierat ett strukturerat och systematiskt arbete med jämställdhetsbudgetering. Under 2016 avsätter regeringen särskilda resurser för att utvärdera och utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering och jämställdhetsbudgetering.

De slutsatser och analyser som framkommer i utvärderingen kommer att användas i det arbete som bedrivs inom departement och myndigheter.

Regeringen har sett till att utöka användningen av könsuppdelad statistik så att numera samtliga departement omfattas. Indikatorerna inom respektive sakområde har setts över, för att se till att det vi mäter vår utveckling mot är det mest relevanta.

I strävan för ett jämställt samhälle räcker det inte med enbart nationella ansträngningar, utan politiken på det lokala planet måste gå i samma riktning. I Malmö har det rödgröna styret jobbat systematiskt med jämställdhet i budgetarbetet under flera år.

Genom att använda könsuppdelad statistik som grund för besluten, inklusive budgeten, har Malmö kunnat bli bättre på att fördela resurserna jämställt.

Upptäckter som gjorts är bland annat ojämställda biståndsbedömningar, att kvinnor och män behandlas olika när de söker samhällets stöd i allt från äldreomsorgen till missbruksvården och ojämlik fördelning av pengar till fritidsverksamhet.

Inte helt oväntat har kvinnodominerade yrkesgrupper i de kommunala verksamheterna fått lägre lön än mansdominerade med samma utbildningsnivåer och ansvar.

Med en jämställdhetsintegrerad beslutsprocess kan vi i Malmö se och framförallt åtgärda könsbaserade orättvisor – och det visade sig snabbt att de var många.

Från Malmös sida gläds vi åt att regeringen nu tydliggör hur viktigt arbetet är och att de också avsätter resurser för detta. Malmö kommer att följa regeringens arbete med jämställd budget noga, vi delar gärna med oss av våra erfarenheter, men framförallt kommer vi att låta oss lära av de framgångar som regeringen når.

Det svenska samhället är inte jämställt ännu. Vi kommer behöva jobba hårt, målmedvetet och kunskapsbaserat för att nå dit. Där är jämställdhetsbudgetering ett viktigt verktyg på vägen.

Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister (MP)

Nils Karlsson, vice gruppledare för Miljöpartiet i Malmö

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev