Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

”Inför skatteförmån och få fler att ta cykeln till jobbet”

Arbetspendlingen med cykel behöver öka av såväl miljö- som hälsoskäl. En viktig åtgärd är att fler arbetsgivare erbjuder cykelförmåner till sina anställda. Regeringen behöver därför ändra dagens skatteregler så att cyklister kan erbjudas ett skattegynnat leasingscykelupplägg.

Publicerad: 31 maj 2017, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

KlimatTrafik

I veckan lämnar Fossilfritt Sverige ett förslag, framtaget tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet, till klimatminister Isabella Lövin (MP) och miljöminister Karolina Skog (MP), om att regeringen bör ge möjlighet för arbetsgivare att erbjuda cykelförmån som friskvårdsbidrag.

I våra tre största städer är det bara i Malmö som arbetspendlingen med cykel ökar. I Stockholm och Göteborg har utvecklingen däremot planat ut. Dessutom minskar cykelpendlingen generellt i Sverige och speciellt bland ungdomar. Inom kort kommer riksdagen att anta ett av världens tuffaste klimatmål där utsläppen från Sveriges transporter ska minska med 70 procent till 2030.

För att klara det krävs ambitiösa åtgärder. Inte minst kommer vi att behöva minska vårt bilåkande för att i stället sätta oss på bussen eller cykeln. Flera städer har infört mål för bil- och cykeltrafiken, både för att nå klimatmålen och för att skapa attraktiva stadsmiljöer. I Göteborg ska biltrafiken minska med 25 procent till 2035 och cyklingen tredubblas.

Nyligen gjorda studier visar, enligt Trafikverket, att det är stora hälsovinster för dem som cyklar istället för att ta bilen till jobbet. Risken att dö i förtid eller få diabetes är upp till 40-45 procent mindre för dem som cyklar jämfört med dem som är fysiskt inaktiva. Även kortare cykling ger effekt. En pendlare som har 15 minuters cykeltur till jobbet når upp till den rekommenderade miniminivån om 30 minuters fysisk aktivitet om dagen. Att underlätta cykling till och från arbetet kommer därmed ha positiva effekter på såväl miljö och stadsutveckling som hälsa.

Regeringen presenterade nyligen en nationell cykelstrategi med förslag på bland annat ändrade regler och planeringsförutsättningar. Det är bra att cykeln här prioriteras gällande infrastruktur och tillgång till plats i växande städer. Dock saknas det ekonomiska stimulanser till ökat cyklande som riktas mot arbetsgivare. För att arbetspendling med cykel på allvar ska kunna konkurrera med bilen behöver den jämställas även ur förmånssynpunkt.  Arbetsgivare kan idag skattegynna cykling på gym genom friskvårdsbidrag, men har inte den möjligheten om arbetstagaren använder en riktig cykel för att ta sig till och från arbetet.

Det är tydligt att Sverige här kan lära från andra länder. I Wien kan tjänstecyklar användas privat, men förmånsvärdet anses vara noll och ger därför inte upphov till extra beskattning. För danskarna är förmånen skattefri då cykeln används vid resor till och från arbetet. Danska arbetsgivare kan dra av hela kostnaden för en cykel som används i arbetet.

I Belgien är kostnader för cykel och kringutrustning avdragsgilla med 120 procent för arbetsgivaren. Avdragsrättigheten gäller även leasingkostnader, utrustning för cykel, cykelparkering på arbetsplatsen och omklädningsrum och duschar. Ett av de mer etablerade exemplen är Storbritanniens Cyclescheme där anställda med leasingupplägg får göra bruttolöneavdrag med en uppskattad besparing på 25 - 42 procent jämfört med privat cykelägande.

Försäljningen av elcyklar börjar nu ta fart i Sverige. Under 2016 såldes 45 000 elcyklar - en ökning med 50 procent från 2015. En viktig effekt av att arbetsgivare erbjuder cykelförmåner är att fler personer kan stimuleras till att börja cykelpendla. En utredning av Trafikverket visar att 110 000 bilpendlare i Storstockholm bor på ett cykelvänligt avstånd från sitt arbete.

Cykelfrågan behöver hamna på personalchefens bord, från att idag främst vara en angelägenhet för miljöchefer och enskilda entusiaster på företag och organisationer. Genom cykelförmåner med leasingupplägg ges också möjlighet för fler och nya målgrupper av cykelpendlare att få tillgång till lite dyrare kvalitetscyklar och inte minst elcyklar.

Vi föreslår därför att regeringen ger Skatteverket i uppdrag att ta fram ett förslag på hur dagens regelverk kan förändras så att arbetsgivare kan ge sina anställda en skattefri cykelförmån för att öka cykelpendlingen till och från arbetet. Förmånen kan exempelvis inordnas i dagens regelverk för personalvårdsförmåner under motion och friskvård med gällande gränser och praxis. Utgå från ett leasingcykelupplägg där arbetsgivaren leasar ut en cykel under en treårsperiod med möjlighet att sedan erbjuda den anställde att köpa ut cykeln till ett kommersiellt restvärde. Leasingcykel som friskvårdsbidrag har potential att få hjulen att snurra fortare för cykelpendlingen.

Svante Axelsson, regeringens samordnare Fossilfritt Sverige

Anders Roth, mobilitetsexpert IVL Svenska Miljöinstitutet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

KlimatTrafik

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev