Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

”I Sverige skiljer vi inte flickor och pojkar åt”

Huvudregeln i den svenska skolan är att undervisningen ska vara könsblandad. Moderaterna vill se över och skärpa lagen så att den regeln följs. Vi vill se en nolltolerans mot skolor som inte följer skollagen och som inte motverkar traditionella könsmönster. Sådana skolor ska få sitt tillstånd indraget.

Publicerad: 2 september 2016, 10:11

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Tänker Gustav Fridolin (MP) skärpa skollagen så att huvudregeln är könsblandad undervisning?


Ämnen i artikeln:

JämställdhetModeraternaIdrottReligionReligiösa friskolorKönsuppdelad idrott

I veckan besökte jag Al-Azharskolan i Vällingby som uppmärksammats i debatten för sin könsuppdelade idrottsundervisning. Vi hade ett bra samtal och skolledningen gav sin syn på varför man har valt att dela upp flickor och pojkar i idrottsundervisningen.

Från moderat håll står vår kritik dock fast. Att flickor och pojkar delas upp i idrottsundervisningen, från förskoleklass till årskurs 9, är inte förenligt med den värdegrund vi ska förmedla till våra barn. Vi värnar principen om att flickor och pojkar ska få samma förutsättningar. Därför vill Moderaterna skärpa skollagen och införa en nolltolerans mot dåliga skolor som inte följer skollagen.

De grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheter som är utgångspunkten för skolans värdegrund gäller alla skolor, oavsett huvudman eller inriktning på skolan. Våra styrdokument och läroplaner är mycket tydliga med att skolan ska motverka traditionella könsmönster och att alla barn och elever ska ges möjlighet att utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån kön.

För Moderaterna handlar därför denna fråga vare sig om den specifika skolan i sig eller om att förbjuda religiösa friskolor. Tvärtom värnar Moderaterna om det fria skolvalet och den mångfald av skolor och inriktningar som elever och föräldrar har att välja emellan. Men för oss bygger detta på att alla skolor, oavsett huvudman, står upp och följer den skollag och värdegrund som Sveriges riksdag har beslutat om.

Vi är därför kritiska till Skolinspektionens tolkning av skollagen som har gett klartecken till att dela upp flickor och pojkar i idrottsundervisningen.

Moderaterna har en plan för ett starkare Sverige med nolltolerans mot dåliga skolor. Jämställdhet i skolan är en förutsättning för att alla barn ska kunna komma till sin rätt. Både flickor och pojkar behöver i ett tidigt skede lära sig att vilket kön man har inte är det som avgör vem man är eller vad man vill bli.

Moderaterna vill därför se över och skärpa skollagen så att det inte råder några som helst tvivel om att huvudregeln i den svenska skolan är att undervisningen inte ska vara könsuppdelad. Detta utesluter inte att det även i fortsättningen ska finnas möjlighet för skolor att göra tillfälliga och pedagogiskt motiverade gruppindelningar av eleverna.

Det kan exempelvis handla om delar av sex- och samlevnadsundervisningen eller ett fördjupat värdegrundsarbete.

Samtidigt är vi också tydliga med att vi vill se en nolltolerans mot skolor som inte följer skollagen och som inte motverkar traditionella könsmönster och arbetar för jämställdhet i skolan. Sådana skolor ska få sitt tillstånd indraget.

Jag hoppas därför att utbildningsminister Gustav Fridolin nu visar handlingskraft och beslutsamhet i denna fråga. Är han beredd att, likt Moderaterna, föreslå de förändringar av skollagen som krävs för att förtydliga att huvudregeln i den svenska skolan alltid ska vara att inte dela upp undervisningen mellan pojkar och flickor?

Camilla Waltersson Grönvall, utbildningspolitisk talesperson (M)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev