Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

”Hoten mot haven är akuta och måste prioriteras”

Under konferensen i New York gavs havsfrågorna för första gången någonsin en egen, samlad, global prioritet, och mer än 1300 åtaganden deklarerades. Nu är det dags att gå från ord till handling.

Publicerad: 12 juni 2017, 12:24

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

KlimatKlimatarbetetPlastFN

Havens stora betydelse har alltför länge fått alldeles för lite uppmärksamhet, trots att haven och dess ekosystem är en förutsättning för livet på jorden. Haven producerar hälften av det syre vi andas och fungerar som termostat för planeten. De utgör en grundbult för livsmedelsförsörjning, handel och välstånd.

Tre miljarder människor lever i kustnära samhällen, och fisk är en betydande proteinkälla för en stor del av jordens befolkning. Men våra hav befinner sig i akut kris. Överfiske, klimatförändringar, förlust av kustnära ekosystem, övergödning, plast och föroreningar hotar inte bara livet i haven, utan i allra högsta grad även människor. Idag är hela 80 procent av världens kommersiella fiskbestånd överfiskade. Sedan 1950-talet har över 35 procent av världens mangrove försvunnit, till stor del en konsekvens av räkodlingar. Upp emot 13 miljoner ton plast hamnar i världens hav varje år.

Detta är problem som också drabbar Sverige. Bara på Bohuskusten flyter omkring 8000 kubikmeter skräp i land varje år. I Nordsjön är 90 procent av rovfiskarna borta. I svenska vatten tillåts alltjämt destruktiva fiskemetoder som bottentrålning i marina skyddsområden. Övergödning är alltjämt ett stort problem såväl i Östersjön som i Västerhavets vikar och fjordar.

Havskonferensen i New York förra veckan var därför en milstople. För första gången någonsin gavs havsfrågorna en egen, samlad, global prioritet. När konferensen avslutades hade länder, företag och organisationer deklarerat mer än 1300 åtaganden om allt från att motverka illegalt fiske, försurning, marint skräp och föroreningar, till skydd för fler marina områden och stöd till fattiga och utsatta länder.

En särskilt viktig insikt som betonades gång på gång under konferensen är att havens miljöproblem hänger ihop. Inte minst är klimatutmaningen och havsmiljöfrågorna intimt sammanlänkade.

Det är avgörande att arbetet med de olika havsmiljöfrågorna koordineras betydligt bättre än i dagsläget. Därför behövs en särskild funktion som sammanhållet ser över havsfrågorna direkt under FN:s generalsekreterare.

Nu är det dags att gå från ord till handling. Inte minst i havsområdena längs Sveriges 1150 mil långa kurs. Havs- och vattenmyndigheten får nu ett viktigt uppdrag att föreslå fiskeregleringar i skyddade områden, inklusive förbud mot bottentrålning. Uppdraget måste resultera i snabba och effektiva beslut.

För att underlätta och accelerera utvecklingen mot ett hållbart fiske i allt vatten måste dessutom regeringen ta fram en strategi som stödjer utvecklingen inte bara selektiva utan även skonsamma redskap, redskap som underlättar för yrkesfiskare som vill ställa om sitt fiske.

Regeringens initiativ för att minska mängden plast i haven genom stöd till strandstädning, nya smartare material och metoder att förhindra att mikroplaster sprids till vatten är viktigt. Den utredning som regeringen nu tillsätter angående vad plasten ska ersättas med måste leda till kraftfulla åtgärder. Ett annat initiativ om ett gemensamt förbud mot mikroplast i viss kosmetika är en bra början, men det bör följas upp med ett förbud mot mikroplast i alla kosmetiska produkter. Mikroplaster är ett stort problem som kräver radikala insatser för att minska spridning från till exempel konstgräsplaner, bildäck och inte minst syntetiska textiler.

Medan regeringen har ett stort ansvar att leverera på sina 26 åtaganden, är det upp till kustnära kommuner, länsstyrelser och företag att ta fram både mål och rutiner för allt från upphandling till återvinning och avfallshantering. Budskapet från havskonferensen i New York är kristallklart; hoten mot haven är akuta och måste prioriteras. Och vi måste göra arbetet tillsammans.

Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

KlimatKlimatarbetetPlastFN

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev