lördag28 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Hemköp: Inför nationell pant på plastpåsar

Hemköp uppmanar regering och riksdag att införa att ett nationellt system för pant på plastbärkassar. Men vi väntar inte på på att politiska beslut ska fattas. Under förra året införde Hemköp, som första dagligvarukedja, pant på plastbärkassar. Nu hoppas vi att fler butikskedjor och handlare följer vårt exempel, skriver Hemköps hållbarhetschef Maria Nobel.

Publicerad: 6 maj 2018, 04:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

ÅtervinningPlast

Jordens resurser förbrukas i allt snabbare takt. Det tär på ekosystemen och bidrar till klimatförändringar med allt tydligare effekter. För att vända trenden behöver linjära resursflöden bytas mot cirkulära med återanvändning, kretslopp och minskat avfall i fokus. För en mer hållbar utveckling krävs att vi återanvänder och återvinner samma material så många gånger som möjligt. Pantsystemet är ett sådant cirkulärt system som idag fungerar väl och bidrar till ett mer hållbart samhälle genom ökad återvinning och minskad nedskräpning.

Plast är idag ett av de vanligaste materialen för förpackningar i dagligvarubutiker. Materialet är funktionellt och förlänger livslängden för många livsmedel. Plasten är tyvärr även det material som har allra lägst grad av materialåtervinning samtidigt som den i stor utsträckning är tillverkad av fossil råvara. Bara en liten del av all den plast som används i Sverige idag materialåtervinns, resten förbränns. Anledningarna är flera. Retursystemet som hanterar de plastförpackningar som samlas in är undermåligt, producenterna har inte haft återvinning i fokus vid tillverkning av nya förpackningar och olika sorters plast blandas ofta i samma förpackningar, vilket begränsar efterfrågan från industrin.

För att bidra till en mer hållbar användning av plast arbetar vi på Hemköp, tillsammans med övriga aktörer inom dagligvarubranschen, för att alla plastförpackningar i våra butiker ska vara tillverkade av förnybar eller återvunnen råvara senast år 2030. Vi arbetar också för fler rena flöden av plaster. Det ska dessutom vara möjligt att återvinna alla plastförpackningar redan år 2022. Det är ett ambitiöst mål med tanke på att våra butiker är fyllda med tusentals produkter från hundratals olika producenter världen över.

För att nå målen och lyckas med en övergång från fossil till förnybar råvara krävs ett tydligt politiskt engagemang i form av långsiktiga beslut och ekonomiska incitament. Idag är det ofta betydligt dyrare att satsa på gröna plaster och returmaterial. Det hämmar utvecklingen. För att vända trenden krävs utökade satsningar på inhemska innovationer och tillverkning av förnybar plastråvara. Att de differentierade förpackningsavgifter som införs nästa år tydligt premierar rena, återvinningsbara plaster är ytterligare ett effektivt bidrag till ett förbättrat cirkulärt flöde för plast i Sverige.

Vi har valt att inte vänta på att politiska beslut ska fattas. Istället fortsätter vi att satsa på att ta fram fler förpackningar av förnyelsebara material, satsa på rena plaster och införliva fler produkter i pantsystemet. Vår koncern var bland annat först med initiativet pant på saft- och juiceflaskor och med att byta ut samtliga fruktpåsar av fossil plast mot plast av sockerrör.

Under förra året införde Hemköp, som första dagligvarukedja, pant på plastbärkassar. Syftet med initiativet är ökad återanvändning och återvinning. När kassen inte kan användas längre pantas den i butiken. Plasten återvinns och blir till nya kassar. För varje påse som säljs men inte pantas skänker Hemköp dessutom 50 öre till Naturskyddsföreningen. Konceptet, som tilldelades Årets cirkulära initiativ på Återvinningsgalan 2018, infördes till en början i liten skala men sprids under våren till fler butiker runt om i landet.

Enligt Naturvårdsverket köpte svensk handel in 832 miljoner plastbärkassar avsedda för konsumenter att packa ned och bära hem varor i under förra året. Det innebär i genomsnitt 83 plastbärkassar per person. För att minska den siffran, uppmanar vi till att plastbärkassar kommer in i pantlagstiftningen och att ett nationellt system för pant på plastbärkassar införs. Det skulle på allvar medverka till att öka återanvändningen av kassar samtidigt som det skulle ge ett flöde av återvunnen, ren plast. Till dess hoppas vi att fler butikskedjor och handlare väljer att använda vårt koncept. Även bra idéer bör återanvändas.

Maria Nobel, hållbarhetschef Hemköp

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

ÅtervinningPlast

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev