Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Har regeringen glömt utbildningsmålet?

”Kunskap och utbildning för hållbar utveckling ska främjas” står det i regeringens handlingsplan för Agenda 2030. Men var finns regeringens åtgärdsförslag?, undrar representanter för Uppsala Universitet, Folkbildningsrådet, Naturskyddsföreningen, och Världsnaturfonden.

Publicerad: 19 juli 2018, 03:10

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Stärkt kunskap och innovation är ett av sex fokusområden för 2018–2020. Men var finns regeringens åtgärdsförslag?, undrar debattörerna.

Foto: Petri Tyynmaa / Colourbox


Ämnen i artikeln:

Agenda 2030UtbildningRegeringenSkolverket

I Agenda 2030-delegationens förslag till regeringen 2017 fanns flera konkreta förslag på åtgärder för utbildning för hållbar utveckling. Delegationen föreslog bland annat att regeringen borde uppdra åt Skolverket att kartlägga hur utbildning för hållbar utveckling tillämpas, föreslå revideringar av läroplaner så att Agenda 2030 belyses, samt ta fram förslag på kompetenshöjande åtgärder för pedagoger och skolledare. 

Delegationens förslag har i regeringens handlingsplan ersatts med en kort formulering om att Skolverket ska genomföra en kunskapsöversikt som ska fungera som utgångspunkt för att främja utbildning för hållbar utveckling i skolan. Men en sådan har Skolverket redan gjort. Tyvärr kan den inte på långa vägar jämföras med delegationens förslag på kartläggning av behov och möjliga lösningar. Vad Skolverket har åstadkommit är en sammanfattning av redan befintliga undersökningar. Dessa studier är relativt småskaliga och Skolverket påpekar också självt att det ”inte bör dras för generella eller långtgående slutsatser utifrån enskilda undersökningar”.

Skolverket konstaterar att det saknas resurser och möjlighet till kompetensutveckling för lärande och utbildning för hållbar utveckling. Vi har vid ett flertal tillfällen poängterat att detta är ett stort problem. Under våren presenterade till exempel Swedesd (Internationellt center för lärande för hållbar utveckling) en rapport från konferensen ”Lärande och utbildning för Agenda 2030”, där över 120 aktörer inom hållbarhets- och utbildningsområdet deltog, som konstaterar att kompetensutveckling, tydligare styrdokument, kvalitetssäkring och ökade finansiella resurser är helt nödvändiga för att Sverige ska nå delmål 4.7 i Agenda 2030. De här åtgärderna saknas helt i regeringens handlingsplan. Regeringen har inte heller förvaltat delegationens förslag kring en nationell folkbildningskampanj trots den unika plattform som folkbildningen utgör för att skapa den kompetens och handlingskraft som krävs för att Sverige ska kunna genomföra arbetet med Agenda 2030. 

Lärande och utbildning för hållbar utveckling är avgörande för genomförandet av Agenda 2030. I Skolverkets kunskapsöversikt, Universitetskanslersämbetets utvärdering av hållbar utveckling i utbildning vid Sveriges lärosäten och Naturskyddsföreningens undersökning ”Hållbar utveckling i skolan – vi måste snabba på”, såväl som vid seminarier och debatter arrangerade av Swedesd, Världsnaturfonden WWF med flera, samt i regeringens handlingsplan, uppmärksammas bristen på kunskap om Agenda 2030 i Sverige. Det gäller både inom skolan, vid universiteten och i samhället i stort.

Vi har dock sett att engagemang i frågan finns. Såväl vice statsminister Isabella Lövin, som utbildningsminister Gustav Fridolin och Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, har påpekat vikten av att arbetet med utbildning för hållbar utveckling främjas i alla delar av utbildningsväsendet. Senast i maj sa Lövin i ett tal att ”kunskapen är grunden för att man verkligen ska kunna bygga för en hållbar framtid”. 

Vi ställer oss två frågor. Varför har regeringen valt att inte ta med Agenda 2030-delegationens förslag på åtgärder inom utbildning för hållbar utveckling? Och vad avser regeringen att göra för att främja kunskap och utbildning för hållbar utveckling, och därmed Agenda 2030 inom utbildningsområdet?

Eva Friman
föreståndare Swedesd, Uppsala Universitet

Anna Skoog
koordinator utbildning för hållbar utveckling Swedesd, Uppsala Universitet

Henrik Dahl
omvärldsanalytiker, Folkbildningsrådet

Karin Lexén
generalsekreterare, Naturskyddsföreningen

Gunilla Elsässer
avdelningschef mat, klimat & energi, Världsnaturfonden WWF

Håkan Wirtén
generalsekreterare, Världsnaturfonden WWF

Eva Friman, föreståndare Swedesd, Uppsala Universitet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev