lördag1 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Gruvdrift på Österlen är inte önskvärt

Bergsstaten ska, enligt gällande lagstiftning, bevilja i stort sett alla undersökningstillstånd för eventuell mineralbrytning. Det rimmar illa med andra mer moderna lagar där värden som miljö, kulturella värden, skydd av jord- och skogsmark och fri konkurrens prioriteras. Minerallagen måste därför reformeras skriver Anders Rolfsson, ledamot i LRF Skånes styrelse.

Publicerad: 3 oktober 2018, 10:59

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

EkonomiJordbruk

Minerallagen är gammal relik från 1500-talet då brytning av mineraler var en avgörande faktor för Sveriges ekonomi och för Sveriges möjligheter att föra krig. Det är dags att den i grund och botten ses över.

Bergsstaten ska, enligt gällande lagstiftning, bevilja i stort sett alla undersökningstillstånd. LRF Skåne anser att det passar illa med våra moderna svenska lagar där miljö, kulturella värden, skydd av jord- och skogsmark och fri konkurrens är viktiga delar av lagstiftningen.

Gruvindustrin är inte, och kommer aldrig att vara, viktig för Skånes näringsliv. Det är det i stället produktivt jord- och skogsbruk, naturen, turism och andra näringar som gynnar vårt landskap ekonomiskt. När Bergsstaten ska tolka intentionen i minerallagen måste hänsyn till lokala förhållanden tas.

De ansökningar om undersökningsområden som har lämnats in till Bergsstaten befinner sig i kärnan av Skåne, Österlen, i ett kulturlandskap som brukats i årtusenden. Chansen är sannolik liten för de företag som ansökt om undersökningstillstånd att få bryta mineraler inom berörda områden.

Möjlighet till öppen gruvdrift i Österlen måste ses som obefintlig. LRF Skåne är övertygade om att både Länsstyrelsen i Skåne, berörda kommuner samt markägare kommer att motsäga sig detta. Är det då ens lönt att ge dem ett undersökningstillstånd.

De aktuella områdena är belägna på några av landets bästa åker- och betesmarker. Mot bakgrund av den beslutade livsmedelsstrategin finns det i dagsläget ytterligare skäl att se över lagstiftningen så att intresset att leta och bryta mineral också på ett bättre sätt vägs mot bland annat intresset att producera livsmedel och hållbar energi.

Miljöbalken kap 3 § 4 säger att skydd av åkermark är av nationellt intresse och produktions skogsbruket ska syddas om det inte finns ett allmänt intresse för annan verksamhet. Gruvbrytning i Österlen kan inte ses som ett allmänt intresse –utan ett enskilt intresse för ansökande företag.

LRF Skåne anser att politiker och myndigheter måste se över minerallagen och ge Bergsstaten i uppdrag att, innan tillstånd för undersökningstillstånd ges, även beakta om det finns möjligheter att brytningskoncession kommer att ges enligt andra gällande lagar.

Vi kräver att minerallagen måste anpassas till annan lagstiftning och att den förändras så att markägarens ställning stärks när det gäller undersökningstillstånd, prospektering och gruvbrytning.

Anders Rolfsson, ledamot i LRF Skånes styrelse

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

EkonomiJordbruk

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev