Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

”Ge svensk biogas en chans att klara konkurrensen”

Vi uppmanar regering och riksdag att omedelbart utveckla styrmedel som främjar den svenska biogasen. Importerad biogas får inte som i dag ges oskäliga konkurrensfördelar, skriver företrädare för åtta regioner.

Publicerad: 30 juni 2017, 07:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Våra åtta regioner är beredda att satsa ännu mer på biogas framöver, men det bygger på att svensk biogas ges goda och långsiktiga förutsättningar.”


Ämnen i artikeln:

BiogasMiljöRegeringenEUKlimatRegioner

Utvecklingen till ett hållbart samhälle innebär stora möjligheter. I denna utveckling är biogasen oerhört viktig. Som regioner har vi gått in i ett samarbete utifrån insikten att den svenska biogasen är avgörande för miljön och jobben, och för hela Sverige. Genom vårt samarbete kraftsamlar vi för svensk biogas.

Utifrån regionernas konkreta utvecklingsansvar är biogasens nyttor betydelsefulla. Biogasen knyter ihop stad och land genom ett slutet kretslopp som omvandlar samhällets avfall, som matrester och industrispill, till värdefull och förnybar energi. Resterna från biogasproduktionen kan omvandlas till biogödsel som används inom det ekologiska jordbruket. En biogasanläggning bidrar till ett kretslopp som skapar klimatnytta och sysselsättning längs hela värdekedjan.

Allt fler länder upptäcker nyttan med biogas och har infört olika former av stöd. Sverige stöttar biogas genom skattebefrielse när den säljs medan flera andra europeiska länder ger biogasen ekonomiskt stöd när den produceras. Det innebär att biogas som importeras till Sverige, från exempelvis Danmark, får stöd i både produktionen och försäljningen vilket snedvrider konkurrensen till den grad att flera svenska anläggningar nu är akut hotade. Detta förstärktes nyligen ytterligare av ett beslut i EU-domstolen. Konkurrenssituationen måste förändras.

Vi uppmanar regeringen och riksdagen att agera omedelbart för att utveckla styrmedel som främjar den svenska biogasen. För den svenska biogasens utveckling krävs att produktionens flera olika nyttor värnas och värderas högre samt att spelreglerna är tydliga och långsiktiga och inte leder till att importerad biogas ges oskäliga konkurrensfördelar.

Våra åtta regioner har satsat på ökad produktion och användning av biogas. Denna prioritering har gett oss konkreta och positiva resultat. Vi producerar i dag tillsammans mer än 1,3 TWh/år biogas, vilket motsvarar två tredjedelar av produktionen i Sverige. Biogasproduktionen skapar i våra regioner över 1 300 arbetstillfällen. Med rätt förutsättningar kan den svenska biogasproduktionen öka till 15 TWh/år till år 2030. Denna ökning innebär 15 000 nya jobb i hela Sverige.

I Östergötland är kollektivtrafiken sedan sommaren 2016 helt fossilfri mycket tack vare lokalt producerad biogas, och 200 bönder får tillgång till biogödsel varav 60 är KRAV-odlare. Från och med sommaren 2017 är all vägburen kollektivtrafik i Kalmar län fossilfri och 60 procent av bussarna drivs med biogas. Uppsalas stadstrafik har i 20 år använt biogas och i dagsläget går den till 40 procent på biogas.

I Västra Götaland produceras flytande biogas för tunga fordon i nära samverkan med fordonsindustrin och inom förgasning av skogsråvara är regionen världsledande vad gäller forskning och utveckling. I Västmanland produceras biogas till bland annat cirka 150 bussar i länet och tankstationer finns i fyra kommuner. Skåne når 87 procent biogas i busstrafiken nästa år och 70 aktörer samarbetar i genomförandet av Skånes färdplan för biogas.

Utifrån ett nationellt perspektiv är biogasen avgörande för att Sverige ska kunna bli ett fossilfritt välfärdsland med starka industrier och moderna transporter. Dessutom är biogasen viktig för lantbruket, miljön, energitryggheten, den cirkulära ekonomin samt för svensk teknikutveckling och export.

Låt oss därför agera regionalt och nationellt och tillsammans prioritera den svenska biogasen och det hållbara samhällsbygget. Våra åtta regioner är beredda att satsa ännu mer på biogas framöver, men det bygger på att svensk biogas ges goda och långsiktiga förutsättningar.

Mätta Ivarsson, ordförande (MP) regionala utvecklingsnämnden, Region Skåne

Kristina Jonäng, miljönämndens ordförande (C) Västra Götalandsregionen

Rune Backlund, ordförande (C) nämnd för trafik, infrastruktur och miljö Region Jönköpings län

Mats Gunnarsson, ordförande (MP) samhällsbyggnadsnämnden, Region Örebro Län

Göran Gunnarsson, ordförande (C) trafik- och samhällsplaneringsnämnden Region Östergötland

Anita Jernberger, ordförande (L) regionala utvecklingsnämnden Region Östergötland

Jenny Lundström, ordförande (MP) regionala utvecklingsnämnden Region Uppsala

Ulf Nilsson, ordförande (S) Regionförbundet i Kalmar län och och Trafikstyrelsen för kollektivtrafiken Kalmar län

Andreas Porswald, ordförande (MP) beredning regional utveckling Region Västmanland

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev