måndag25 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Gäller inte S löfte om svensk konkurrenskraft?

Energipolitiken är avgörande för att vi ska klara jobben. Alliansen har gett klart besked - men den nya regeringens överenskommelse är otydlig, motsägelsefull och skadar svenska företags konkurrenskraft, skriver Cecilie Tenfjord-Toftby (M), talesperson i energifrågor, och Jörgen Warborn (M), fd kso i kärnkraftskommunen Varberg.

Publicerad: 6 oktober 2014, 08:50

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Den rödgröna energipolitiken drabbar svenska jobb, varnar M. Foto: Annika Örnborg


Ämnen i artikeln:

KärnkraftElproduktionEnergiVindkraftEnergipolitik

Ringhals producerar årligen en femtedel av Sveriges elbehov. Tack vare kärnkraftverkets stabila elproduktion har många hushåll och företag försetts med tillförlitlig el. Detta är en viktig förutsättning för många företagare i Varberg liksom i övriga Sverige där energivillkoren påverkar många av våra företagares villkor och konkurrenskraft. Därför är det viktigt att kunna ge långsiktiga och stabila besked och det är vad alliansens energiöverenskommelse tillhandahåller.

Energipolitiken är avgörande för att vi ska klara jobben och alliansen har gett ett gemensamt besked om att vi vill ha ett robust energisystem på tre ben där vi värnar vattenkraft, välkomnar förnybar energi och öppnar för att kunna ersätta befintlig kärnkraft. Med det sänder vi en tydlig signal om att vi värnar företag och jobb.

Den nya regeringens energiöverenskommelse är otydlig, motsägelsefull och skadar svenska företags konkurrenskraft. Regeringsförklaringen gav heller inga tydliga besked. Klart är att Miljöpartiet vill tvinga fram en stängning av flera reaktorer redan under denna mandatperiod genom att låta kärnkraften bära en omotiverat hög kostnad. Att dessutom avbryta Vattenfalls planer på att förbereda byggandet av ersättningsreaktorer är kortsiktigt och kommer ytterligare skapa osäkerhet kring den svenska elförsörjningen.

Ringhals kärnkraftverk är en av de största arbetsplatserna i Hallands län med cirka 1 600 anställda. Utöver detta jobbar cirka 1 000 entreprenörer och konsulter på årsbasis vid Ringhals. Med den nyvalda regeringens energipolitik kommer många av dessa människor att förlora jobben.

Att snabbt ta bort viktig kraftproduktion ut det svenska energisystemet leder till ett minskat utbud och till ökade kostnader för företag. Vi har låtit Riksdagens Utredningstjänst (RUT) studerat vilka effekter ökade elkostnader har på industrin. RUT konstaterar att en höjning av elpriset med 1 öre/kWh skulle öka industrins kostnader i Sverige med cirka 500 miljoner kronor. Det motsvarar en kostnadsökning om cirka 950 kronor för varje medarbetare. RUT konstaterar också att många svenska företag har svårt att vältra över ökade elkostnader på sina kunder då de verkar på internationella, konkurrensutsatta marknader. Den viktigaste slutsatsen i RUT:s rapport är att ökade elpriser och avvecklad kärnkraft sänder en negativ signal som påverkar investeringsviljan i landet.

För de privata elkonsumenterna kommer satsningen på havsbaserad vindkraft och solkraft finansieras genom elcertifikatsystemet vilket leder till ökade kostnader för elkonsumenterna. Utöver detta kommer produktionsbortfall från kärnkraften höja elpriset ytterligare. Den rödgröna regeringens avvecklingsiver kommer bli de privata elkonsumenternas dubbelstöt.

För oss moderater är den viktigaste frågan att jobben blir fler. Arbetslinjen tillsammans med vårt långsiktiga besked om vår syn på kärnkraften, att vi kan tänka oss att ersätta befintliga reaktorer kan industrin och hushållen känna sig trygga med vad vår överenskommelse står för och att vi satsar på jobben.

Gäller inte socialdemokraternas löfte om att aldrig försämra den svenska industrins konkurrenskraft även efter valet?

Cecilie Tenfjord-Toftby, riksdagsledamot (M), moderaternas talesperson i energifrågor

Jörgen Warborn, riksdagsledamot (M) från Varberg

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev