Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Förminska inte den svenska klimatpolitiken

Klimatdiskussionen tjänar inte på att Sveriges miljömål jämföras och bedömas med länder som har en helt annan utgångspunkt, exempelvis kolkraftnationer som Tyskland, replikerar Inger Fredriksson.

Publicerad: 16 april 2013, 12:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Klimat

Jens Holm och Deniz Tütüncü, Vänsterpartiet, skriver i Dagens Samhälle den 25 mars att Sverige inte är ett föregångsland i avseende klimatarbetet. Det baserar man på att Tyskland och Danmark satt samma klimatmål som Sverige, alltså 40 procent minskade utsläpp till 2020. Detta ska uteslutande göras på hemmaplan. Tyskland och Danmark har satt bra målsättningar, men Jens Holm och Deniz Tütüncü glömmer bort att berätta om de bakomliggande förutsättningarna. Både Tyskland och Danmark har förlitat sig på kolkraft och har därför ett större arbete att göra på hemmaplan.

Vi kan konstatera att det inte är speciellt anmärkningsvärt att utsläpp minskar avsevärt när kolkraft tas ur drift. Det är en bra miljöåtgärd, men är den relevant som jämförelse gentemot Sverige som inte har samma bakgrund? Jens Holm och Deniz Tütüncü jämför kort och gott äpplen med päron i syfte att förminska betydelsen av de svenska målsättningarna. Översatt till privatekonomi menar vänsterpartisterna att en undersköterska har samma förutsättningar att spara 40 procent av sin lön som en framgångsrik företagsledare som har väsentligt högre ersättning.

De stora omställningar som samhället står inför kräver olika typer av åtgärder för att minska sårbarheten och anpassa verksamheter till ett successivt förändrat klimat. Följderna av kommande klimatförändringar är så omfattande och genomgripande att det krävs insatser från alla parter i samhället. Anpassning är en samhällsfråga som måste genomsyra arbetet i alla sektorer. Men när det gäller anpassning vill jag här också peka på att regionala och lokala aktörer såsom länsstyrelser, kommuner och även fastighetsägare har en viktig roll.

Centerpartiet vill att Länsstyrelserna får i uppdrag att utarbeta regionala handlingsplaner för klimatanpassning och följa upp klimatanpassningsarbetet i kommunerna. Regeringen anser att grundprincipen bör vara att den som har nytta av åtgärden också tar den största delen av kostnaden. Dessutom har givetvis kommunerna möjlighet att ansöka om medel när det gäller förebyggande åtgärder för hantering av naturolyckor och liknande.

Länsstyrelserna har en central roll i arbetet och får därför 25 miljoner kronor av anpassningsanslaget för att kunna agera som regionala noder i arbetet. För att ytterligare stärka det lokala och regionala arbetet har regeringen gett länsstyrelserna i uppdrag att till halvårsskiftet 2014 utarbeta regionala handlingsplaner för klimatanpassning. Eftersom att konsekvenserna av ett förändrat klimat varierar mycket beroende på regionala och lokala förutsättningar är det mycket mer lämpligt med regionalt anpassade handlingsplaner, än de nationella insatser som Vänsterpartiet förespråkar.

Centerpartiet tror inte att klimatdiskussionen tjänar på att man felaktigt utgår från att Sveriges miljömål ska jämföras och bedömas med länder som har en helt annan utgångspunkt, exempelvis kolkraftnationer som Tyskland. Klimatarbetet är globalt.

Inger Fredriksson, riksdagsledamot (C), ledamot Miljö- och jordbruksutskottet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Klimat

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev