Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

”Fjärrvärmen bidrar till mångfalden”

Det behövs en mångfald av tekniklösningar inom energiområdet. Det är just därför Fortum Värme efterfrågar regler som inte missgynnar fjärrvärme.

Publicerad: 9 september 2016, 09:59

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Debatten om fjärrvärmen fortsätter – resurseffektivitet är ett nyckelord för framtiden.


Ämnen i artikeln:

FjärrvärmeVindkraft

REPLIK I den tidigare repliken Energimålet nås med mångfald – inte enfald kommenterar Per Jonasson, vd på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, min debattartikel Fjärrvärmen behövs för att klara energimålen.

Jag kan inte mer än att hålla med i Per Jonassons påstående om att det behövs en mångfald av tekniklösningar inom energiområdet. Det är därför Fortum Värme efterfrågar teknik- och konkurrensneutrala regler för värmemarknaden.

Det är helt riktigt att Sverige kommer att ha ett elöverskott i framtiden, om man tittar på energi på årsbasis. De utmaningar som kraftsystemet står inför handlar i allt mindre grad om energi och i allt högre grad om effekt, frågan om hur elen ska produceras och användas under kalla, vindstilla och mörka vinterdagar. Ur den aspekten kan man ifrågasätta det kraftiga fokus på utbyggnad av solkraft som för närvarande är högaktuell i den svenska debatten.

Jag instämmer till fullo i att värmepumpar är en viktig lösning för framtiden, speciellt kan stora värmepumpar i fjärrvärmenäten vara en komponent för att balansera elsystemet vid tillfällen då det råder elöverskott på grund av hög produktion med vindkraft och solkraft.

Resurseffektivitet är ett nyckelord för framtiden som innefattar effektiva byggnader, effektiva värmepumpar och fjärde generationens fjärrvärme med långt lägre temperatur än de hundra grader som Per Jonasson nämner i sin artikel. Till det kan läggas miljöaspekten när restavfall utnyttjas för energiproduktion i fjärrvärmenäten istället för att läggas på deponi.

Erik Dotzauer, ansvarig för styrmedelsfrågor, Fortum Värme

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

FjärrvärmeVindkraft

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev