söndag26 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Finns ingen konflikt mellan vindkraft och naturhänsyn

Det är fel att måla upp en konflikt mellan vindkraft och naturhänsyn. Tvärtom kan vi fortsätta bygga ut vindkraften med stor hänsyn till både människor och naturmiljö – en utbyggnad som är nödvändig för att klara omställningen till ett hållbart energisystem.

Publicerad: 17 april 2015, 13:27

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Vindkraften - dags att växla ned?Vindkraft

REPLIK. Företrädare för Naturskyddsföreningen och Ornitologiska föreningen i Dalarna uppmanar i sin debattartikel Vindkraftsutbyggnaden har spårat ur i Dagens Samhälle regeringen att dra i nödbromsen för utbyggnaden av vindkraft. Deras argumentation utgår från att det finns en direkt konflikt mellan vindkraft och naturhänsyn. En konflikt som inte finns i verkligheten. Tvärtom kan vi fortsätta bygga ut vindkraften med stor hänsyn till både människor och naturmiljö – en utbyggnad som är nödvändig för att klara omställningen till ett hållbart energisystem.

Till att börja med är det viktigt att reda ut vilka volymer vindkraft som faktiskt ska byggas inom nuvarande målsättningar för förnybar energi. Magnusson och Forslund menar att bergskrön och skogsområden från Dalarna och norrut, som de menar i dag består av gammelskog, i snabb takt nu omvandlas till stora industrilandskap. Detta är en kraftig överdrift.

Det handlar för det första om mycket begränsade ytor som i verkligheten är aktuella för utbyggnad. Utöver de 3 000 vindkraftverk som redan finns i drift kommer det att byggas mellan 500 och 800 nya vindkraftverk fram till 2020. Om man jämför antalet vindkraftverk med Sveriges 290 kommuner så innebär det mellan 1,7 och 2,8 nya vindkraftverk per kommun, alltså långt ifrån Magnusson och Forslunds beskrivning om stora industrilandskap som täcker varje bergskrön.

Det är för det andra inte heller sant att vindkraften byggs ut i skyddsvärda miljöer med gammelskog. Faktum är att det är näst intill omöjligt att få tillstånd att bygga vindkraft i sådana miljöer och det strider också mot riktlinjerna hos Forest Stewardship Council som samtliga stora skogsbolag är anslutna till. Den absoluta merparten av all vindkraft som byggs i skogslandskap byggs inom produktionsskog som redan är påverkad av skogsbruket. Kraven på hänsyn är, tvärt emot vad Magnusson och Forslund beskriver, mycket omfattande.

Omkring hälften av vindkraftprojekten som inleder en tillståndsprocess får inte tillstånd. Ännu fler läggs frivilligt ned redan innan tillståndsprocessen startar med hänsyn till naturvärden eller påverkan på djur- och fågelliv. Endast de bästa projekten, där påverkan på omgivningen kan minimeras, får tillstånd. Jämfört med annan infrastruktur i samhället ställs det också tuffare krav på vindkraften. En komplett miljökonsekvensbeskrivning för ett normalstort vindkraftsprojekt omfattar i regel flera hundra sidor.

Magnusson och Forslund menar vidare att domstolarna är okunniga och saknar engagemang. En allvarlig anklagelse som saknar grund. Tvärtom ser vi en utveckling där domstolar och länsstyrelser ställer allt hårdare krav för tillstånd. Tiden för att få ett tillstånd har också ökat successivt. Likaså kraven på ekonomiska garantier för nedmontering av vindkraftverk.

Magnusson och Forslund undviker helt att beskriva drivkraften bakom vindkraftsutbyggnaden. Norden och Europas energisystem står inför en gigantisk och brådskande utmaning. Hälften av Europas el kommer från fossila källor och vi importerar över 50 procent av vår använda energi. Vindkraften är det kraftslag som på kort sikt har störst potential att byggas ut till låga kostnader. Att i detta sammanhang förespråka att utbyggnaden stoppas skulle både försena och fördyra den nödvändiga omställningen till ett hållbart och säkert energisystem.

Anton Steen, analys och samhällskontakter Svensk Vindenergi

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev