Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Fi: ”Slagna mammor är ingen perifer fråga”

Feminism är en fråga om mänskliga rättigheter och frihet från alla former av diskriminering. Det handlar inte om frågor i marginalen som vissa debattörer vill påstå. Vårt starka engagemang mot våld i nära relationer är ett exempel på hur en feministisk politik också är en politik för barns rättigheter.

Publicerad: 6 mars 2015, 09:27

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Fi sysslar inte alls med perifera frågor, vilket vissa debattörer hävdar.


Ämnen i artikeln:

JämställdhetBarnskyddVåld i nära relationerKvinnojourerFeminismBarnperspektivet

En feministisk våg har svept över Sverige. I dag vill alla vara feminister. Helst ska du vara feminist och tillintetgöra din politiska motståndares feministiska epitet samtidigt. Sist ut i raden av feministiska uppvaknanden är Moderata ungdomsförbundet som nu påstår att Feministiskt initiativ bedriver feministisk politik på fel sätt. Bodil Sidén, andra vice ordförande, kritiserar Fi:s kongress för att ha ägnat sig åt alldeles för ”perifera frågor”. Vi gör en felaktig politisk analys och ägnar oss åt fel sakpolitiska frågor, helt enkelt.

Feministiskt initiativ finns i politiken för att få in feministiska perspektiv inom alla politiska områden. Våra kongresser är ett forum för medlemmarna att utveckla vår politik och där ryms både stora och små förändringar för ett jämställt samhälle fritt från diskriminering. Vi är övertygade om att vi behöver ta ett helhetsgrepp om politiken och med den utgångspunkten behöver vi inte ställa olika feministiska krav mot varandra och avfärda de som ”perifera”.

En av de frågor Feministiskt initiativ driver på både nationell och kommunal nivå är att stärka barns rättigheter. I samband med 8 mars vill vi därför uppmärksamma barns utsatthet, och att insatser för våldsutsatta vuxna i de flesta fall också är insatser för deras barn.

Feministiskt initiativ menar att vi behöver stärka barns rättigheter och säkra alla barn en trygg uppväxt. Var tionde barn tvingas i dag bevittna en förälder bli misshandlad i hemmet. Många gånger är även barnen utsatta för våld, eftersom en våldsverkare ofta slår alla sina familjemedlemmar. Trots detta tvingas ofta barn som bevittnat våld i hemmet till umgänge med den våldsamma föräldern. Till och med i de fall där det går så långt att en förälder mördar den andre föräldern kan våldsutövaren få behålla vårdnaden.

16 kvinnor mördas varje år av sin nuvarande eller före detta man. Många av dessa kvinnor är också mammor. För oftast är det en mamma det rör sig om, även om våld i nära relationer är ett problem i alla former av familjekonstellationer. Enligt en undersökning som Aftonbladet genomförde förra året har 179 barn i Sverige sedan år 2000 mist sin mamma på grund av att en man eller exman mördat henne. 63 av de här barnen var dessutom hemma när mamma mördades. Ännu värre är att 33 av barnen faktiskt fick bevittna mordet och att 7 behövde hitta sin döda mamma. I 40 procent av 54 specialgranskade fall hade pappan fortfarande vårdnaden om barnen till den mördade mamman.

Varje år tar tusentals av dessa mammor och deras barn sin tillflykt till en kvinnojour. Trots den höga siffran drivs kvinnojourerna av ideella krafter och får i dag inte tillräckligt med resurser för att möta behovet. En av de första åtgärderna Feministiskt initiativ gjorde när vi kom till makten i Stockholm var att dubbla stödet till kvinnojourerna och lägga ytterligare sju miljoner på det förebyggande arbetet mot våld i nära relationer.

Men mer måste göras för att upptäcka signalerna på att barn upplever våld i hemmet, innan de tvingas söka skydd på ett skyddat boende. Skolan och andra vuxna som kommer i kontakt med barn måste bli bättre på att tolka signalerna på att barn far illa. Feministiskt initiativ vill därför bland annat stärka elevhälsan så skolan kan bli bättre på att upptäcka signaler på att ett barn far illa och att kunskapen om anmälningsplikten ska öka.

Vi vill också stärka arbetet med mänskliga rättigheter och det gäller även barns mänskliga rättigheter. Skydd mot våld och övergrepp är ett exempel på en rättighet som slås fast i barnkonventionen. Därför tycker vi att barnkonventionen borde vara lag i Sverige. I Stockholm har vi inrättat ett särskilt råd för mänskliga rättigheter där arbetet för att förvekliga barns rättigheter i kommunen kommer vara en del i arbetet.

Feminism är en fråga om mänskliga rättigheter och frihet från alla former av diskriminering. Det handlar inte om frågor i marginalen som vissa debattörer vill påstå. Vårt starka engagemang mot våld i nära relationer är ett exempel på hur en feministisk politik också är en politik för barns rättigheter.

Sissela Nordling Blanco, gruppledare Feministiskt initiativ Stockholm

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev