Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Fel att pausa - fortsätt satsa på vindkraften

I stället för att pausa utbyggnaden av vindkraften borde integrationen med våra grannländer snabbas på så att det svenska elöverskottet kan komma fler till godo. Det skulle vara bäst samhällsekonomiskt och även ge de största utsläppsminskningarna.

Publicerad: 12 mars 2015, 11:52

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Fortsatt satsning på förnybar el ekonomiskt lönsamt och bra för miljön.


Ämnen i artikeln:

VindkraftKlimatElproduktionEnergipolitikVindkraften - dags att växla ned?

REPLIK. Nils Andersson, Gunnar Fredriksson och Matthias Rapp skriver i sin debattartikel ”Bygg inte ut vindkraften” (Dagens Samhälle 5/3) att det borde ske en paus i utbyggnaden av förnybar el eftersom vi i dag har ett elöverskott vilket ger oss tid till eftertanke. Svensk Vindenergi menar tvärtom att i stället för att pausa utbyggnaden borde marknadsintegrationen med våra grannländer snabbas på så att det svenska överskottet kan komma fler till godo. Det skulle vara bäst samhällsekonomiskt och även ge de största utsläppsminskningarna.

Huruvida man ser ett elöverskott i Sverige som ett problem eller inte beror på vilket perspektiv man tar. Från ett strikt svenskt perspektiv är det klart att ett långvarigt överskott är problematiskt. Det leder till artificiellt låga elpriser och ett osunt beroende av subventioner.

Vi har sedan 1996 en avreglerad nordisk elmarknad, som de senaste åren dessutom haft elunderskott. EU importerar i dag 53 procent av den energi vi använder. Från det europeiska perspektivet är därför ett svenskt överskott mycket välkommet och leder till stora utsläppsminskningar. Utan det svenska överskottet hade Finland tvingats importera rysk gas och Danmark tysk kolkraft.

I stället för att begränsa det svenska överskottet borde vi fokusera på att snabba på marknadsintegrationen i Europa så att det svenska överskottet kan göra största möjliga nytta. Detta ligger även i linje med den analys kommissionen gjort inför presentationen av EU:s nya Energiunion.

Svensk Vindenergi lät nyligen teknikkonsultbolaget Sweco genomföra en scenariostudie av de samhällsekonomiska effekterna som olika vägval gällande förnybart och utlandsförbindelser skulle innebära. Det mest lönsamma scenariot visade sig vara det med en kraftfull satsning på förnybart, genom en förlängning av elcertifikatsystemet till 2030, kombinerat med en fortsatt integration med våra grannländers elnät.

Totalt skulle detta ge en samhällsekonomisk vinst på över 1 miljard kronor per år och en möjlighet att långsiktigt minska utsläppen med 7,7 miljoner ton koldioxid per år jämfört med ett referensscenario enligt nuvarande regelverk. Uteblivna satsningar på förnybart skulle i stället riskera samhällsekonomiska förluster på upp till 1,5 miljarder per år och betydligt högre utsläpp.

Att från 2020 helt ta bort stödet för de billigaste förnybara teknikerna såsom artikelförfattarna föreslår skulle vara en dålig timing. Under 2020-talet kommer fyra av tio kärnkraftsreaktorer att passera 50 års livslängd. Resterande sex reaktorer passerar 50 år mellan 2030 och 2035. Det finns osäkerheter kring hur lång tid efter 50-årsgränsen reaktorerna kan vara i drift. En utfasning kan gå snabbt. Det är därför en klok försäkring att bygga upp både ett elöverskott och förbättra marknadsintegrationen inför denna situation.

För att undvika att förnybartbranschen slås ut och för att säkerställa att den förnybara elen kan byggas när kärnkraften fasas ut föreslår artikelförfattarna att tillstånden för nya anläggningar förlängs. Ett välkommet förslag men som sannolikt skulle ha en mycket liten effekt i verkligheten eftersom teknikutvecklingen går så snabbt att tillstånden snabbt blir inaktuella. Vindkraftstillstånden skulle behöva vara helt öppna gällande placeringar, antal och totalhöjd, något som hittills visat sig vara svårt.

Mot denna bakgrund är det vindkraftsbranschens fasta övertygelse att en fortsatt utbyggnad av förnybar el är både samhällsekonomiskt och miljömässigt önskvärd.

Charlotte Unger Larson, vd Svensk Vindenergi

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev