tisdag28 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Exploatering av alunskiffer kan ge miljökatastrof

Sverige kan vara på väg att skapa sitt eget ”Talvivaara”. Den omtalade gruvan i Finland har orsakat vad som beskrivits som den värsta miljökatastrofen i landets historia. I Sverige beviljas undersökningstillstånd för liknande projekt på löpande band. Nu bör S- och MP-regeringen lagstifta mot exploatering av alunskiffer, innan Sverige får sitt eget Talvivaara.

Publicerad: 2 april 2015, 03:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Gruvan i Finland har orsakat vad som beskrivits som den värsta miljökatastrofen i landets historia. Foto: Wikipedia


Katastrofen i Finland inträffade för några år sedan och pågår alltjämt. Nyligen gick gruvbolaget i konkurs, och lämnade därmed den ekonomiska bördan till finska staten och miljöskulden till berörd befolkning för generationer framåt. Sverige bör lära av Finlands misstag, innan det är för sent.

Prospekteringsföretagen Continental Precious Minerals (CPM) och Aura Energy har under många år verkat för att få etablera gruvdrift vid Oviken, en tusenårig kulturbygd i Jämtland. Bägge bolagens planerade gruvdrift bygger på utvinning genom så kallad ”biolakning”, samma metod som användes vid Talvivaaragruvan. Platsen ligger nära Storsjön, som är vattentäkt för merparten av länets befolkning. För ett par år sedan hade Aura Energy lyckats intressera franska kärnkraftsbolaget Areva för uranutvinning i området, men de drog sig tillbaka efter ett möte med regionens politiker som klargjorde att motståndet mot sådan gruvverksamhet är grundmurat.

Samtliga kommuner runt Storsjön – Berg, Krokom, Åre och Östersund – avvisar projekten, eftersom dessa skulle hota nuvarande och kommande generationer med en miljökatastrof. För att ingen ska tvivla på att inställningen bottnar i kunskap och fakta tog kommunerna gemensamt fram en informationswebb. Den visar hur området ser ut i dag, hur det skulle se ut om en av de tänkta exploateringarna blir verklighet och vad som skulle ske vid ett giftutsläpp till Storsjön. Budskapet är tydligt: vid behov kommer den berörda kommunen Berg använda sitt kommunala veto för att stoppa planerna, med grannkommunernas helhjärtade stöd.

Trots detta meddelade CPM för bara ett par veckor sedan att man har engagerat konsulter för att ta fram en ansökan om bearbetningskoncession i området. Bolagets tidigare planer var brytning av fyrtio tusen ton bergmassor varje dag i minst sexton år – nu har projektet skalats upp ytterligare! Trots kommunernas motstånd fortsätter det andra bolaget, Aura Energy, med provborrningar i området och har nu ansökt om förnyade undersökningstillstånd.

Kanadensiska Fraser Institute har slagit fast att den internationella gruvnäringen betraktar svensk lagstiftning som den mest investeringsvänliga i världen. CPM och Aura är bara två i raden av prospekteringsföretag som, till symboliska kostnader och utan byråkratiskt krångel, borrar och gräver i den alunskiffer som utgör berggrund i stora delar av landet. I Sverige har ingen fullskalig exploatering i alunskiffer skett sedan 1970-talet, men det finns 67 beviljade undersökningstillstånd som direkt eller indirekt rör bergarten, från Öland och Gotland till Östergötland, Västergötland, Närke, Jämtland och Lappland.

Gas, olja och uran står högst på bolagens önskelista, men alunskiffern innehåller många fler ämnen än så. Krossning av alunskiffer frigör tungmetaller och radioaktiva ämnen som innebär allvarliga och långsiktiga hot mot grund- och ytvatten. Gigantiska dagbrott skulle samtidigt göra värdefull jordbruksmark obrukbar, i en tid när livsmedelsförsörjningen är en växande global utmaning.

Merparten av de drygt 40 svenska kommuner som har stora delar alunskiffer i sin berggrund, uppvaktade den förra regeringen med krav på ett generellt kommunalt veto mot exploatering av alunskiffer. Alliansregeringen gav inga officiella kommentarer i frågan, mer än att som ett mantra upprepa att Sverige har ”världens strängaste miljölagstiftning”.

Vi känner oss inte trygga med en lagstiftning som uppenbart sätter exploatering före miljöhänsyn. Det nuvarande kommunala vetot går inte att luta sig mot vid brytning av alunskiffer. Vetot gäller bara utvinning av uran.

Exploatering av alunskiffer går inte att rättfärdiga, om man väger in våra barns och kommande generationers rätt till livsmedelsförsörjning och en giftfri miljö. Vi uppmanar därför regeringen att förbjuda all sådan exploatering – innan Sverige får sin egen Talvivaaragruva!

Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen

Carl Piper, jordbrukare och initiativtagare till kommunuppropet för ett kommunalt veto mot prospektering i alunskiffer

Olle Holmstrand, professor emeritus i hydrogeologisk miljöteknik

Olle Schubert, vd på konsultföretaget New Republic och boende i Oviken, Jämtland

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev