onsdag27 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Driv på omställningen till ett fossilfritt Sverige

Sverige har haft en fantastisk utveckling när det kommer till förnybar energi. Men vi kan inte nöja oss med detta. Klimatutmaningarna är stora och vi måste göra allt vi kan för att snabbt och stabilt ställa om till ett helt fossilfritt Sverige.

Publicerad: 3 december 2015, 10:02

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Biogasen är mycket viktig för att vi ska kunna fasa ut fossila bränslen.


Ämnen i artikeln:

BiogasKollektivtrafikKlimatTransporterEnergipolitik

REPLIK Ett område där behovet av en fossilfri omställning är som allra störst är inom fordon- och transportsektorn. Ambitionsnivån är också högt satt. Sveriges hela transportsektor ska vara fossilbränsleoberoende år 2030 och drivmedelsfrågan är naturligtvis en central pusselbit för att detta ska uppnås.

Centerpartiet i Region Skåne anser att Sverige behöver en samling bakom 2030-målet, och att denna ges rätt och tillräckliga verktyg. Och eftersom biogasen är en viktig fossilfri energikälla som både ersätter fossila bränslen, minskar avfallsmängden och får ned den totala mängden utsläpp av metangas, så delar vi Energigas Sveriges vd Anders Mathiassons uppmaning till en nationell biogasstrategi.

Sverige har haft en fantastisk utveckling när det kommer till förnybar energi. I dag kommer så mycket som över 50 procent av Sveriges energikonsumtion från förnybara energikällor. Men vi varken vill eller kan nöja oss med detta. Klimatutmaningarna är fortsatt stora och vi måste göra allt det som vi kan för att snabbt och stabilt ställa om till ett helt fossilfritt Sverige.

Liksom Mathiasson påpekar i artikeln ”Dags för en nationell strategi för biogasen” så har den nationella biogasmarknaden utvecklats mycket tack vare lokala och regionala initiativ, inte minst sett till infrastrukturen. Flera goda exempel på detta finner vi också här i Skåne.

Centerpartiet är teknikneutrala i vår miljö- och energipolitik. Det är viktigt att ett brett spektrum av drivmedel tillåts nyttjas för att minska utsläppen till en nödvändigt låg nivå. Med det sagt så är biogasen fortsatt mycket viktig för att vi ska kunna fasa ut fossila bränslen.

Biogasen är också starkt bidragande till att skapa både regionala och nationella framgångsfaktorer. Vid sidan av att vara en viktig förnyelsebar energikälla skapar långsiktiga och sammanhållna satsningar på biogas nämligen både arbetstillfällen och exportmöjligheter för svenska företag. För ett grönt parti som Centerpartiet är biogas viktigt också ur ett kretsloppsperspektiv. Eftersom den utvinns från bland annat gödsel och mat- och slakteriavfall är därför också samarbetet med jordbrukssektorn viktigt för att ta vara på det energikapital som finns i skog och vattenområden.

Centerpartiet i Region Skåne har lyssnat på den oro som i dag finns inom biogassektorn när det gäller att biogasen eventuellt riskerar fasas ut från skånsk kollektivtrafik. Vi har initierat och hållit ett rundabordssamtal med ledande representanter från biogassektorn, vilket också kommer att följas upp under våren. Syftet är att skapa en fruktbar dialog och att utifrån våra respektive roller nyttja den kompetens som finns inom biogassektorn och ta vara på biogasens stora potential också framöver.

Biogasen är inte hela lösningen på vårt energibehov, men genom en nationell biogasstrategi tror vi att den kommer att fortsätta att vara en stor och viktig del av den.

Birte Sandberg, gruppledare (C) Region Skåne, Tomellia

Patrik Holmberg, regionfullmäktigeledamot (C) Region Skåne, Trelleborg

Ingrid Karlsson, ersättare regionfullmäktige (C) Region Skåne, Kristianstad

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev