Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Dricksvatten behöver bli ett riksintresse

Dricksvattenutredningen pekar tydligt på att skyddet av våra dricksvattentäkter behöver stärkas i och med att klimatförändringarna påverkar vattnets kvalité. Därför behöver regeringen nu ta initiativ till att tydligt peka ut dricksvatten som ett riksintresse samt ta ansvar för att Vänern, Vättern och Mälaren får tillräckliga vattenskyddsområden.

Publicerad: 13 juni 2016, 11:56

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Bristen på skydd av vårt dricksvatten är dels för att vi alltid har haft riklig tillgång på både grundvatten och sjövatten, men också att det tidigare setts som en strikt kommunal fråga, skriver Emma Hult och Tomas Eriksson.


Ämnen i artikeln:

MiljöFolkhälsa

I slutet av april överlämnade dricksvattenutredningen sitt betänkande till regeringen. Utredningens uppdrag har varit att föreslå åtgärder som skyddar tillgången på rent dricksvatten både på kort och lång sikt. Redan i dag är det vattenbrist på flera håll södra Sverige, både Öland och Gotland har stora problem med sötvattentillgången.

Eftersom klimatförändringarna fortsatt kommer ha stor påverkan på vattnets kvalité så är utredningens förslag välkomna. Först på listan av förslag från utredningen står frågan om att ge ökat skydd för dricksvattentäkter. Vi anser därför att regeringen nu bör gå vidare med utredningen och tydligt peka ut dricksvatten som ett riksintresse för att därmed ge vårt dricksvatten det nödvändiga skydd det behöver.

Sveriges tre största dricksvattentäkter Vänern, Vättern och Mälaren försörjer i dag tillsammans 3 miljoner människor, det vill säga en tredjedel av Sveriges befolkning med dricksvatten. Trots detta saknar Vänern och Vättern fullgott skydd. Alla kommuner som i dag tar dricksvatten från Vänern har ännu inte skapat vattenskyddsområden för de platser där de tar upp vattnet.

Vid Vättern gavs försvarsmakten nyligen tillåtelse att utöka sina skjutövningar över sjön, trots att vi vet att det påverkar miljön negativt. Mälarens betydelse som dricksvattentäkt har länge varit känd och de hot mot dricksvattnet som finns kopplat till klimatförändringar, jordbruket och ökad befolkning har gjort att hela Mälaren redan i dag är ett utpekat riksintresse för dricksvatten. Vättern, Vänern samt övriga dricksvattenområden i Sverige behöver få samma skydd.

Bakgrunden till det dåliga skyddet av vårt dricksvatten är dels att vi alltid har haft riklig tillgång på både grundvatten och sjövatten, och dels att det tidigare setts som en strikt kommunal fråga. Den regionala och nationella samordningen har varit svag och därför är det glädjande att dricksvattenutredningen tydligt lyfter det ökade behovet av just detta. Att tre sjöar i dag försörjer en tredjedel av vårt lands invånare med dricksvatten är ett tydligt bevis på att ett större ansvarstagande från nationell och regional nivå behöver tas.

Vi ser därför behov av att regeringen tar ett stadigt grepp om frågan och ger tydliga uppdrag till myndigheter, länsstyrelser och kommuner. De statliga myndigheterna behöver främst titta på hur klimatförändringar, bostadsbyggande och jordbrukets behov av vatten påverkar tillgången på rent dricksvatten. Tillsammans med regionerna och länsstyrelserna behöver myndigheterna även öka sitt stöd till kommunerna i deras översiktsplanering. Länsstyrelsernas uppdrag om att åstadkomma regional samverkan behöver förstärkas.

I Sverige ser vi rent dricksvatten som en självklarhet, men i och med klimatförändringarna så måste vi ändra synsätt. Dricksvatten är en livsnödvändig och strategisk resurs med enorm betydelse för hela världens befolkning. Därför är det nu viktigt att regeringen visar att de vill gå vidare och åstadkomma konkret politik av dricksvattenutredningens förslag samt peka ut dricksvatten som ett tydligt riksintresse.

Emma Hult, riksdagsledamot (MP) och bostadspolitisk talesperson

Tomas Eriksson, gruppledare (MP) Stockholms läns landsting

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

MiljöFolkhälsa

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev