Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Detaljstyrt föräldraskap leder inte till jämställdhet

Vi moderater tror på ett jämställt föräldraansvar. Men vi tror inte på detaljstyrning av människors vardag. Istället för att lagstifta om uttag av föräldradagar och vab, vill vi bygga vidare på jämställdhetsbonus för att stärka kvinnorna på arbetsmarknaden.

Publicerad: 29 april 2016, 03:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Istället för att politiker ska bestämma över barnfamiljernas vardagspussel vill vi moderater jobba vidare med en utbyggd jämställdhetsbonus, skriver Tina Ghasemi.


Ämnen i artikeln:

JämställdhetEkonomiArbete

Kvinnor tar i dag ut 90 procent av föräldraförsäkringen för barn under två år, 75 procent av all föräldraledighet och 65 procent av vab-dagarna. I ett samtal runt föräldraförsäkringen sa Annika Strandhäll att ”man kan fundera på om man ska ha någon form av fördelning även av vab-dagar”. Ministern öppnar i och med detta upp för en kvotering av dagarna för vård av sjukt barn (vab).

Jag vänder mig starkt mot detta sätt att resonera. Det är viktigt och eftersträvansvärt med ett mer jämställt uttag av föräldrapenningen – det är inte bara en fråga om jämställdhet och rättvisa, det är också en central del i en arbetslinje som uppmuntrar fler människor att arbeta mer. Istället för att politiker ska bestämma över barnfamiljernas vardagspussel vill vi moderater jobba vidare med en utbyggd jämställdhetsbonus som skapar bättre ekonomiska drivkrafter till ett mer jämställt uttag.

Svensk föräldraförsäkring ger föräldrarna möjlighet att vara hemma en tid med små barn. Samtidigt ger den ett bra ekonomisk skydd i förhållande till den lön föräldrarna har när de jobbar. Detta gäller även den tillfälliga föräldrapenningen när man är hemma med sjukt barn. Men även om män tar ett större ansvar än tidigare, så är uttaget av vab-dagar långt ifrån jämställt. Lösningen kan dock inte vara att detaljstyra eller lagstifta människors vardag.

För att skapa bättre ekonomiska förutsättningar för att uppnå ett mer jämställt familjeansvar och stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden vill vi istället gå vidare och införa en jämställdhetsbonus. Vi vet att arbetsmarknaden i stora delar håller på att förändras, där gränserna mellan jobb och fritid suddas ut, där det som tidigare var en enkelt definierad arbetsdag med fasta klockslag ersätts av nya krav på uppkoppling och tillgänglighet. När gränserna mellan arbetstid och fritid suddas ut ställer det nya krav på hur vi måste se på, och arbeta med jämställdhetsfrågor.

Förväntar vi oss att kvinnor deltar fullt ut i arbetslivet så bör vi ha samma förväntningar på att män fullt ut tar ansvar för barn och arbetet i hemmet.

Mycket tyder på att kvinnors högre sjukfrånvaro i många fall har inslag av såväl medicinska som sociala och ekonomiska aspekter. Faktorer i arbetsmiljön samt fördelning av obetalt hem- och omsorgsarbete är några av de omständigheter som bidrar till att påverka skillnaden i sjukfrånvaro mellan könen. Därför riskerar kvinnor också att drabbas hårdare då de fortfarande utgör den grupp som tar huvuddelen av ansvaret för det obetalda arbetet i hemmet. Ett mer jämställt föräldraskap är därför en viktig utgångspunkt inte bara av rättviseskäl, utan också samhällsekonomiskt.

Man måste ha respekt för hur olika familjer lägger upp sin tid vardag. Det handlar om att möjliggöra för flickor och kvinnor att få tillgång till arbetsmarknaden på lika villkor som män. Det arbetet måste ske i skolan, på arbetsplatsen och i opinionsbildandet – inte via detaljstyrning eller lagstiftning av människors vardag.

Tina Ghasemi, riksdagsledamot (M)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

JämställdhetEkonomiArbete

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev