fredag24 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Det brådskar att införa stoppregel för elcertifikat

Utan stoppregel som stänger elcertifikatsystemet i balans får vi ett överutbud av elcertifikat. Det vore förödande för lönsamheten för tidigare investeringar, skriver Charlotte Unger Larson, vd för Svensk Vindenergi.

Publicerad: 21 november 2018, 08:36

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Elcertifikatsystemet är fulltecknat. Foto: Colourbox/AG-PHOTOS


Ämnen i artikeln:

ElproduktionEnergiEnergipolitikKlimat

Den senaste kvartalsrapporten från Energimyndigheten och dess norska motsvarighet Norges Vassdrags- og Energidirektorat visar att gemensamma svensk-norska elcertifikatsystemet är fulltecknat, nio år i förtid. Nu brådskar det att införa en stoppregel som stänger systemet i balans och samtidigt ger förutsägbarhet och rättssäkerhet åt investeringarna. Annars riskeras såväl tagna som kommande klimatviktiga investeringar i förnybar elproduktion.

Det svensk-norska elcertifikatsystemet ska ge 46,4 TWh ny förnybar elproduktion till år 2030 jämfört med 2012. Vid slutet av tredje kvartalet återstod endast 0,5 TWh att ta investeringsbeslut på, visar Energimyndighetens och Norges Vassdrags- og Energidirektorat kvartalsrapport som publicerades 20 november.

Siffrorna överensstämmer i stort med Svensk Vindenergis uppgifter men om man räknar in den senaste tidens investeringsbeslut, som inte ingår i myndigheternas underlag, har målet uppnåtts och överstigits med cirka 2 TWh. Sammantaget står det därmed klart att elcertifikatsystemet är övertecknat, sett till tagna investeringsbeslut och att utbyggnadsmålet förväntas nås senast under 2021.

Myndigheternas senaste kvartalsrapport gör frågan om införandet av stoppregel elcertifikatsystemet högaktuell. Utan stoppregel som stänger systemet i balans får vi ett överutbud av elcertifikat vilket vore förödande för lönsamheten för tidigare investeringar. Energimyndigheten har ett regeringsuppdrag att utarbeta förslag till utformande av stoppregel. Uppdraget ska presenteras till Miljö- och energidepartementet senast 20 december i år.

Energimyndigheten bör nu tydligt kommunicera att elcertifikatsystemet är fulltecknat för att marknadsaktörerna ska bli medvetna om den situation som råder. För rättssäkerheten och investerarförtroendet är det viktigt att de investeringar som har gjorts innan systemet blivit fulltecknat fortfarande kommer att få elcertifikat.

För att säkerställa att energiöverenskommelsens mål om ett 100 procent förnybart elsystem år 2040 uppnås krävs ansvarstagande och handlingskraft. Långsiktiga löften och riktning i energipolitiken har gjort att vi uppnått utbyggnadsmålet för 2030 på rekordtid. Det är glädjande, men mycket av omställningen återstår.

Från idag och fram till år 2040 ska mer än 200 miljarder kronor investeras i förnybar elproduktion för att nå ett 100 procent förnybart elsystem. Dessa klimatviktiga investeringar förutsätter att investerarna har förtroende för politikens och myndigheternas vilja och förmåga att agera snabbt för att säkerställa att systemen fungerar som utlovat.

Charlotte Unger Larson, vd Svensk Vindenergi

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev