fredag24 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

”Den vita älgen är en tillgång för Eda”

I Eda finns en unik och världskänd invånare som är viktig för kommunen och naturturistföretagen. Efter protester stoppades den planerade avlivningen av den vita älgtjuren, men vi behöver gå ett steg längre och fridlysa alla vita älgar, skriver kso Hans Nilsson.

Publicerad: 28 november 2017, 16:23

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

I skogarna mellan Charlottenberg och Gunnarskog lever en vit älgtjur. Foto: Hans Nilsson


Ämnen i artikeln:

KommunerMiljö

I Sverige finns det 400 000 älgar. Omkring 100 stycken är vita. De flesta finns i Eda och Arvika kommuner i västra Värmland. De vita älgarna är inte albinos utan har en genetisk defekt som kallas leucism, vilken gör att de inte kan lagra färgpigment i pälsen.

I skogarna mellan Charlottenberg och Gunnarskog lever en stor och ståtlig vit älgtjur. I augusti i år hade jag turen att filma älgen när den simmade över en bäck. Videon spreds över hela världen och har setts av mer än 100 miljoner människor.  Den har bland annat publicerats av National Geographic .

Eda kommun bjöd in till en träff med våra naturturistföretag för att diskutera hur vi kan använda älgen i vår marknadsföring. Ett viktigt tema på träffen var hur älgturismen kan bedrivas på ett etiskt och korrekt sätt så att den varken stör djuren, de boende eller trafiken.

De flesta personer kommer till området på egen hand för att leta efter älgen. Det har ibland stressat älgen och stört de boende. Älgen är van vid fotografer och är inte rädd för människor.

I början av november befann sig älgen en längre tid i närheten av gårdar i en liten by i området. När en kvinna motionerade sina två jakthundar kom de nära den vita älgtjuren. Hundarna skällde. Älgen försvarade sig genom att attackera hundarna. Kvinnan som hade hundarna fastbunda till ett bälte runt sin midja föll till marken och slog axeln ur led. En närboende person lyckades jaga bort älgen.

Olyckan polisanmäldes. Polisen beslutade om skyddsjakt på älgen enligt jaktförordningen 9§.
"Om ett vilt djur orsakar avsevärd skada eller om det kan antas vara farligt för människors säkerhet, får Polismyndigheten låta avliva djuret, om det inte finns någon annan tillfredsställande lösning."

Ingen av jägarna i det lokala jaktvårdsområdet ville verkställa beslutet. Man försökte i stället jaga iväg älgen till skogs.

Efter en vecka kom avlivningsbeslutet till allmänhetens kännedom. Jag startade en namninsamling som på ett dygn fick 14000 underskrifter. Många, både svenskar och folk i andra länder protesterade mot att älgens liv var hotat.

Polisen ändrade sitt beslut om skyddsjakt med motiveringen att älgen inte hade visat sig farlig under de sju dagar som gått sen beslutet togs.

Faran för den vita älgens liv är över efter 7 dagar i fredlöshet. Det kunde ha gått riktigt illa.

Jag ifrågasätter starkt polisens tolkning av jaktförordningen. Om älgen inte var farlig under de sju dagar närmast efter beslutet så var den säkert inte det när beslut togs. Enligt min bedömning berodde olyckshändelsen med kvinnan på att älgen provocerades av två skällande jakthundar. Den reagerade som vilken älg som helst hade gjort. Ett vilt djur ska inte straffas med döden för att den reagerar i enlighet med sina naturliga instinkter.

Ett ärende som detta bör inte handläggas av polisen. Det bör omedelbart överlämnas till Länsstyrelsen som har utbildad personal inom jakt och vilt.

De vita älgarna har satt västra Värmland på världskartan. Det borde myndigheter och folk som bor här vara stolta över. Jakthundarna behöver inte rastas där älgen befinner sig. Välj en annan pulkabacke med barnen om älgen är i närheten.

Den vita älgen bör omgående tas upp i Artskyddsförordningen (2007:845) på grund av den ringa populationen. De senaste årens ökade rovdjurstryck har gjort att den vita älgen nu kan klassificeras som: Akut hotad (CR, Critically endangered)

Skjut inte världens vackraste vita älgtjur. I stället bör de vita älgarna fridlysas så att de bevaras för kommande generationer.

Hans Nilsson, kommunstyrelsens ordförande (Hela Edas Lista)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

KommunerMiljö

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev