Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Dåligt skyddat dricksvatten

Fyra av tio kommunala vattentäkter saknar det skydd som ett vattenskyddsområde kan ge. Denna brist innebär risker för kvaliteten på och leveransen av vårt viktigaste livsmedel – dricksvattnet.

Publicerad: 15 augusti 2011, 11:44

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det som hänt med dricksvattnet i Östersund och Skellefteå visar hur sårbara våra dricksvattentäkter är, skriver Clas Magnusson

Foto: Colourbox


Det som hänt i Östersund och Skellefteå visar hur sårbara våra dricksvattentäkter är mot föroreningar som kan uppstå vid exempelvis olyckor. Konsekvenserna är både hälsomässiga och ekonomiska för den enskilde och för samhället.

Ett bra dricksvatten kräver en bra råvara. Naturvårdsverket, tillsammans med länsstyrelserna, har tyvärr konstaterat att många av Sveriges dricksvattentäkter saknar skydd eller att skyddet inte är tillräckligt. Cirka 30 - 40 procent av kommunala yt- och grundvattentäkter saknar det skydd som ett vattenskyddsområde kan ge. Mellan länen varierar det mellan drygt 90 procent med någon form av skydd ner till strax över 40 procent.

Varför saknas det ett tillräckligt skydd i så många kommuner? Hur viktigt är det att vi har drickbart vatten i kranen?

Vi får en säkrare vattenförsörjning när våra vattentäkter får ett bättre skydd. Genom att inrätta vattenskyddsområden för både yt – och grundvattentäkter minskar riskerna för föroreningar. Det innebär bland annat att vissa verksamheter, som kan ha negativ miljöpåverkan, är förbjudna eller att det krävs särskilda tillstånd för sådana verksamheter.

Havs- och vattenmyndigheten anser att det är angeläget att Sverige långsiktigt säkrar dricksvattenförsörjningen flera generationer framöver. Ansvaret ligger på kommunala politiker och berörda tjänstemän. Vi tycker också att länsstyrelserna bör vara ett stöd för kommunerna i arbetet med att driva på frågan om att skydda vattentäkter.

Vinsterna med detta är att vi kan fortsätta dricka vatten direkt från kranen utan att behöva vara oroliga över vad vi får i oss. Vi vinner på att lägga kostnaderna på ett långsiktigt skydd av dricksvattentäkterna istället för att betala för konsekvenserna av ett förorenat dricksvatten.

Clas Magnusson, Utredare, Havs- och Vattenmyndigheten

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev