Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Dags för genuspromenad genom Sveriges domstolar  

Sex svenska domstolar har arbetat aktivt med att öka medvetenheten kring jämställdhetsfrågor. Trygghetsfrågor, synliggörande av normer och härskartekniker samt själva domstolsbyggnadens utformning har varit några saker som domstolarna tittat närmare på. Nu ska deras erfarenheter spridas för att stärka jämställdhetsarbetet inom Sveriges Domstolar.

Publicerad: 15 mars 2018, 04:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Sveriges domstolar måste trappa upp jämställdhetsarbetet, skriver Martin Holmgren, Marie-Jeanette Axélius Friberg, Charlotte Brokelind, Lars Holmgård, Petra Lundh, Ylva Norling Jönsson och Lars Sjöström

Foto: Arne Forsell/Bildbyrån, Domstolsverket


Ämnen i artikeln:

JämställdhetTrygghetDomstol

Sedan 2015 har Domstolsverket för Sveriges Domstolars räkning haft regeringsuppdraget JiM (jämställdhetsintegrering i myndigheter) tillsammans med ett sextiotal andra svenska myndigheter. I korthet går uppdraget ut på att se till att myndigheterna bidrar till de jämställdhetspolitiska målen.

Själva tanken med jämställdhetsintegrering inom domstolarna är att service, bemötande eller för den delen bevisvärdering inte omedvetet ska påverkas av förutfattade meningar utifrån kön. För att komma vidare i arbetet måste dessa förhållanden undersökas förutsättningslöst.

Sex pilotdomstolar har arbetat med Domstolsverket inom ramen för uppdraget: Göta hovrätt, Södertörns tingsrätt, Helsingborgs tingsrätt, Värmlands tingsrätt, Förvaltningsrätten i Malmö och Förvaltningsrätten i Karlstad. Domstolarna har undersökt hur kön spelar roll i deras verksamheter och parallellt utbildat medarbetare för att höja medvetandegraden. Kunskapsnivån har höjts genom olika insatser och organisationerna har kunnat lyfta frågor där kvinnor och män behandlats olika.

Att synliggöra normer i hanteringen av ärenden har varit en av uppgifterna. Bland annat visar undersökningar av migrationsmål att mannen ofta kan uppfattas som norm. Exempelvis är det vanligt förekommande i asylmål med flera klagande att endast mannens namn med tillägget ”med flera” finns i målförteckningen.

En annan viktig del av uppdraget har varit dialogmöten med advokater, åklagare och andra aktörer. Vid dessa möten framkom att det förekommer härskartekniker och subtila hot mellan parter och deras företrädare under förhandlingar, vilket påverkar den upplevda tryggheten och möjligheten att komma till tals på lika villkor. Det efterfrågades att ordföranden snabbare fångar upp och agerar mot uttryck för machokultur som kan förekomma i förhandlingssalen.

Några av domstolarna har även gjort genuspromenader i sina lokaler. Utgångspunkten är att utformningen av lokalerna påverkar brottsoffers, inte minst våldsutsatta kvinnors, upplevelse av trygghet. Vid en av domstolarna har även en dialog påbörjats med kommunen kring hur tryggheten i miljön i anslutning till domstolen kan förbättras.

Arbetet med jämställdhetsfrågor inom Sveriges Domstolar fortsätter genom att erfarenheterna från uppdraget sprids vidare till övriga domstolar. Bland annat anordnades en rad workshops med ett 60-tal domstolar i månadsskiftet februari/mars. Att arbeta för ökad jämställdhet inom Sveriges domstolar är en viktig del av domstolarnas likabehandlingsarbete. Inte minst för att parter, vittnen och övriga som kommer i kontakt med domstolarna ska bli bemötta, behandlade och bedömda likvärdigt oavsett kön.

Martin Holmgren, generaldirektör, Domstolsverket

Marie-Jeanette Axélius Friberg, lagman, Förvaltningsrätten i Karlstad

Charlotte Brokelind, hovrättspresident, Göta hovrätt

Petra Lundh, lagman, Södertörns tingsrätt

Lars Holmgård, lagman, Värmlands tingsrätt

Ylva Norling Jönsson, lagman, Helsingborgs tingsrätt

Lars Sjöström, lagman, Förvaltningsrätten i Malmö

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev