Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

Boverket ger felaktiga energiråd

Sverige riskerar att bryta mot intentionerna i EU:s energieffektiviseringsdirektiv (EED), och i onödan slösa med både värme och vatten. I förlängningen riskerar Sverige att bli skadeståndsskyldigt.

Publicerad: 19 mars 2015, 09:51

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

EnergieffektiviseringEnergieffektiviseringEnergieffektivisering

Detta riskerar ske eftersom Boverket i sin rapport om individuell mätning av värme och varmvatten (IMD) till regeringen rekommenderar regeringen att inte införa de nödvändiga förordningsändringar som implementeringen av direktivet kräver.

SFFE, som samlar de ledande leverantörerna av mätare och tjänster kring individuell mätning av värme och varmvatten, och tillsammans har verksamhet i drygt 30 länder och administrerar mätning av värme och varmvatten i totalt ca 22 miljoner lägenheter, uppmanar regeringen och Bostadsminister Mehmet Kaplan att uppmärksamma bristerna i Boverkets rapport och inhämta mer information inför den fortsatta implementeringen av EED. Detta då Boverkets underlag till regeringen innehåller flera beräkningar och antaganden som är direkt felaktiga, vilket leder till att Boverket ger rekommendationer som inte ligger i linje med direktivet.

IMD är en viktig förutsättning för Sveriges fortsatta energieffektivisering och möjliggör en mer effektiv energianvändning samt lägre kostnader för både boende och fastighetsägare. Tekniken är väl etablerad i Danmark och Tyskland och där har fastighetsägarna kunnat se besparingar på cirka 20 procent och i vissa fall upp till 30 procent.

I dagarna avslutas regeringens remissrunda av Boverkets rapport Individuell mätning och debitering vid ny- och ombyggnad. SFFE (Svensk Förening för Förbrukningsmätning av Energi) menar att om regeringen väljer att följa rapportens rekommendationer riskerar Sverige att bryta mot EED.

Vår kritik består i huvudsak av fyra punkter. För det första, Boverket kräver inte mätning av värme och varmvatten i något fall. Detta strider mot direktivet som säger att mätning är obligatoriskt utom i de fall medlemsländerna kan visa att det inte är kostnadseffektivt. Boverket ger inget svar på vilka fall som kan undantas utan föreslår istället att Sverige helt ska strunta i IMD.

För det andra har endast en av tre, i direktivet specificerade mätmetoder, utvärderats av Boverket. Konsekvensen av den här begränsningen blir att endast den dyraste tekniken tas med i verkets beräkningar vilket kraftigt försämrar kostnadseffektiviteten för IMD.

För det tredje väljer Boverket att bara räkna besparingar från sänkt inomhustemperatur trots att stora besparingar sker genom smartare beteende från de boende så som mindre vädring, anpassad temperatur i olika rum, lägre temperatur när man är bortrest etcetera. Boverket räknar med en energibesparing på 8 procent trots att länder som har haft IMD i flera år och även svenska exempel visar på besparingar på cirka 20 procent.

För det fjärde är kostnadsbilden för installation av IMD kraftigt överdriven i Boverkets rapport. De uppskattningar som finns i rapporten visar på installationskostnader som är 10 gånger högre än de installationskostnader som SFFE har erfarenhet av.

SFFE uppmanar regeringen att uppmärksamma bristerna i Boverkets rapport och inhämta mer information inför den fortsatta implementeringen av EED. IMD gör det möjligt för de boende att bättre styra sin energikonsumtion och bidrar till att sänka vår gemensamma konsumtion av energi och de boendes kostnader. Kunskap och medvetenhet är en nyckel i framgångsrikt miljöarbete och stärker de boendes ställning. IMD skapar ett mer rättvist system där boende inte betalar för varandras energikonsumtion.

Joakim Pålsson, ordförande SFFE, Svensk Förening för Förbrukningsmätning av Energi

Dr. Mirko-Alexander Kahre, Ista International GmbH, medlem i SFFE

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News