torsdag21 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhet

”Bönderna är våra planetskötare”

Återigen uttrycker sig politiker missvisande och visar att de inte har insikt eller förståelse för hur svenskt lantbruk fungerar. Senast är det Simon Knutsson, partiledare för Djurens Parti, som hävdar att djurproduktionen får flera orättvisa fördelar och subventioner trots att den är så skadlig. Det är helt felaktigt!

Publicerad: 18 oktober 2017, 09:21

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Foto: Anna Moskvina/Colourbox


Ämnen i artikeln:

JordbrukDjurskyddNäringslivetKlimatArbeteJobbLivsmedel

REPLIK Det finns i dagsläget bara ett stöd direkt kopplat till djurproduktion, Nötkreatursstödet, men det påverkar inte marginalen signifikant. Gårdsstödet är detsamma för spannmålsproduktion oberoende om det går till foder eller humankonsumtion. Vallstödet gynnar kolinbindning och mullhalt och kan ges till ren växtodling och till djurproduktion.

Stöd till betesmarker gynnar biologisk mångfald; växter, djur, insekter etcetera. Det finns flera andra miljöersättningar som också bidrar till biologisk mångfald och minskat kväveläckage. I sammanhanget är det bra att det ges EU-stöd till svenska lantbrukare så att konkurrenskraften inte blir än mer skev.

Det är bönderna som är våra planetskötare. Djuren är viktiga för den biologiska mångfalden. Jorden får en förbättrad mullhalt från djurens gödsel. Dessutom gör djurproduktion ekologisk odling möjlig eftersom sådan inte får använda handelsgödsel. Gödsel används också till att producera grödor till de växtbaserade produkter som Simon Knutsson nämner i sin debattartikel, i alla fall de som produceras i Sverige.

Det blir knappast fler jobb på landsbygd eller i stad av att exkludera djuren, eftersom det är mer arbetsintensivt än enbart växtodling.

I dag importerar vi cirka 60 procent av den mat vi äter. Några av de växtbaserade produkter som nämns i Simon Knutssons artikel kan inte odlas i Sverige och kommer därför inte ge upphov till mer arbetskraft och gör heller inte att självförsörjningsgraden ökar. Däremot finns det utrymme att utöka både växtodling och djurproduktion i Sverige och därmed skapa fler arbeten.

Det är också olyckligt att globala problem görs till lokala fakta. Simon Knutsson hänvisar till FN-rapporten Livestock’s long shadow, där djurhållningen är en huvudorsak till markförstöring, klimatförändringar, luftföroreningar, vattenföroreningar och förlust av biologisk mångfald i världen. Men det är väldigt stor skillnad på djurproduktion i olika delar av världen och vi har helt olika förutsättningar.

Sverige lämpar sig mycket bra för animalieproduktion eftersom vi har betydligt lägre miljöpåverkan än genomsnittet. Dessutom har vi en produktion som gynnar miljön, till exempel betesmarker med hög biodiversitet. Vi kan konstatera att Sverige har en av de mest hållbara djurproduktionerna i världen.

På HK Scan försäkrar vi att djuren ska må så bra som möjligt från början till slut. Det främsta beviset på detta är djurhälsa, där Sverige är ett föregångsland i världen eftersom vi sedan länge har arbetat med att hålla smittrycket nere så att djuren är friska. Ett friskt djur är ett lönsamt djur!

För oss finns inget motsatsförhållande mellan växtbaserat eller animaliebaserat. I Sverige har vi mycket mark och således finns ingen konkurrens mellan växtbaserat och animalier. Däremot samverkar systemen, där växtrester och biprodukter blir foder, och gödsel från djuren används för att odla vegetabilier. Vi är ytterst positiva till att se en ökning av båda systemen eftersom det gynnar våra producenter, som oftast både har djur och växtproduktion.

På HK Scan har vi påbörjat en resa, där det långsiktiga målet är att utveckla jordbruket mer hållbart. Därför skulle vi uppskatta politiker som främjar svensk lantbruk i form av forskning och utveckling inom livsmedel och hållbarhet, i synnerhet köttproduktion, så att vi tillsammans blir mer klimatsmarta och kan leda utvecklingen framåt. Det kommer att ge möjlighet till mer hållbara arbeten på både landsbygd och i stad.

Patrik Holm Thisner, kvalitet- & hållbarhetsdirektör HK Scan

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev